ورود سامانه بارشی از شمال‌غرب

امروز هوای برخی مناطق سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف پیش بینی می شود.

براساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی روز جمعه برخی مناطق سواحل شرقی دریای خزر و شمال شرق کشور ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات بارش پراکنده برف پیش بینی می شود. در بعد از ظهراین روز از مقدار بارش در این مناطق کاسته شده و سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب وارد کشور می شود که بتدریج دربرخی مناطق شمال غرب و غرب کشور سبب ابرناکی وبارش باران وبرف خواهد شد.
روز شنبه گستره بارش به دامنه های جنوبی البرز، برخی مناطق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور را فرا خواهد گرفت. اواخر وقت شنبه این سامانه از شمال شرق خارج شده و روز یکشنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آرام می باشد.
شایان ذکر است که فعالیت این سامانه شدت نداشته وبارش ها در مناطق متاثر ازآن به صورت پراکنده خواهد بود، همچنین بعد از ظهر روز جمعه به سبب افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق وخیزش گرد وخاک دربرخی مناطق غرب و جنوب غرب کشور طی روز شنبه گرد وغبار وکاهش دید افقی پیش بینی می شود.
بیشینه و کمینه تهران به ترتیب ۱۶و۶ است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.