بلومبرگ: روند رشد اقتصاد ایران سریع تر از سایر کشورهای منطقه است

خبرگزاری بلومبرگ نوشت: روند رشد اقتصاد ایران در سال های آتی سریع تر از سایر کشورهای منطقه است و فواید سرمایه گذاری در این کشور بر مخاطرات آن می چربد.

روند رشد اقتصاد ایران سریع تر از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه، میزان اوراق بهادار این کشور ۲ برابر روسیه و ترکیه است و کفه مزایا و فواید سرمایه گذاری در ایران از کفه مخاطرات آن سنگین تر است.
بلومبرگ خاطر نشان کرد، افزایش ۲۰ درصدی اوراق بهادار فروخته شده از سوی بخش دولتی و خصوصی نشان از موفقیت ایران در جلب خارجی ها دارد. 
طبق اعلام شرکت 'چارلمین کپیتال' در لندن، گرچه فاصله گرفتن از جایگاه نامطلوب قبلی ایران مستلزم گذشت زمان است اما، همگرایی دوباره این کشور با اقتصاد جهانی پس از تحریم های یک دهه ای فرصت هایی را برای سرمایه گذارانی ایجاد کرده است که مایلند این ریسک را به جان بخرند. 
بلومبرگ با اشاره به نقش لغو تحریم ها در شراکت شرکت هایی مانند چارلمین کپیتال با ایران، نوشت: طبق پیش بینی بانک جهانی، اقتصاد این کشور قرار است در ۲ سال آینده سالانه رشد ۵ درصدی داشته باشد که این رشد، سریع تر از رشد اقتصاد سایر کشورهای منطقه است. 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.