قیام عشایری علیه داعش در فلوجه/مردم کنترل مناطقی از فلوجه را به دست گرفتند

منابع محلی از استان الانبار گزارش کرده اند که روز جمعه گروه هایی از عشایر و مردم فلوجه، دومین شهر الانبار در ۶۰ کیلومتری غرب بغداد علیه داعش به پا خواسته اند و جنوب این شهر را پس از یک درگیری به کنترل خود درآورده اند.

این منابع که هویتشان مشخص نیست، به رسانه های عراقی گفته اند که درگیری ها پس از آن شروع شد که یک گروه عقیدتی داعش به نام « الحسبه» در بازار مرکزی شهر فلوجه موسوم به النزیزه به زنان و دختران حمله و توهین کردند.
علت توهین و حمله به زنان فلوجه در این منطقه، عدم پوشش دست های زنان با استفاده از دستکش بوده است. 
براساس این گزارش که مرکز مدیریت تبلیغات جنگ فرماندهی عملیات مشترک در بیانیه آن را منتشر کرده و نسخه ای از آن را ایرنا در بغداد دریافت کرد، جوانان و اهالی منطقه به سرعت با عناصر الحسبه داعش به صورت فیزیکی و با مشت و لگد درگیر شده و این درگیری های خشونت بار به سرعت به درگیری مسلحانه با به کارگیری سلاح سبک منجر شد. 
براساس گزارش های متفاوت منتشر شده، جوانان عشیره الحریصات بعد از این درگیری ها توانستند کنترل منطقه الجولان در جنوب شهر فلوجه را به دست بگیرند و برخی گزارش ها نیز می گوید، دو عشیره دیگر الحلابسه و المحامده نیز در این درگیری ها با عشیره الحریصات همراه شده اند. 
هنوز منابع الحشد الشعبی که محاصره کامل فلوجه را در اختیار دارند، در این خصوص خبری منتشر نکرده اند. 
گفته شده که عشایر و اهالی فلوجه پس از به دست گرفتن کنترل این منطقه جنوب شهر ، از دولت و نیروهای امنیتی کمک خواسته اند. 
فلوجه دومین شهر الانبار پس از الرمادی مرکز این استان، در آخرین روزهای سال ۲۰۱۳ میلادی ، حدود ۶ ماه پیش از هجوم داعش در ژوئن ۲۰۱۴ و به دنبال برپایی خیمه های تحصن در این استان از کنترل دولت عراق خارج شد و گروه تروریستی داعش بر آن تسلط یافته بود. 
فلوجه از حدود ۸ ماه پیش توسط نیروهای عراقی به طور کامل در محاصره قرار دارد و نیروهای امنیتی عراق، تنها دو معبر و گذرگاه برای رساندن مواد غذایی و عبور خانواده ها و غیر نظامیان برای خروج از شهر بازگذاشته اند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.