بیش از۷۰۰ فلسطینی بدون محاکمه در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند

باشگاه اسیران فلسطینی روزجمعه دربیانیه ای اعلام کرد: درحال حاضر بیش از۷۰۰ فلسطینی بدون محاکمه در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند، برخی از آنان بارها دستگیر و زندانی شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «امانی سراحنه» سخنگوی این نهاد غیردولتی گفت: بازداشت فلسطینیان درماه های نخست سال میلادی افزایش یافته وشمار زیادی از آنها زندانی شده اند.
رژیم صهیونیستی براساس قانون بازداشت اداری یا همان بازداشت بدون محاکمه می تواند افراد مظنون را بی آنکه آنها را محاکمه کند در زندان نگه دارد.
گروه های حقوق بشر وجامعه بین المللی بارها این قانون را محکوم کرده اند.
یکی ازاین بازداشت شدگان «محمد القیق»، خبرنگار دربند رژیم صهیونیستی است که از ۸۷ روز پیش در اعتراض به بازداشت بدون محاکمه خود اعتصاب غذا کرده است. 
رژیم صهیونیستی محمد القیق را متهم به وابستگی به حماس وارتباط با فعالان نظامی این جنبش کرده است، موضوعی که خانواده وی آن را رد کرده است.
شماری اززندانیان فلسطینی ازجمله «خضر عدنان» و«محمد علان» دراعتراض به شرایط بازداشت اداری خود اعتصاب غذا کرده اند.
رژیم صهیونیستی بیش از۷۰۰۰ فلسطینی ازجمله شماری از محکومان حبس ابد را در زندان های خود در بازداشت نگهداشته است.
تشکیلات خودگردان فلسطین، آزادی این افراد را به عنوان یکی از پیش شرط های از سرگیری مذاکرات که ازسال ۲۰۱۰ متوقف شده، عنوان کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.