اسامی ۴۳۴ نفر از جان‌باختگان زلزله غرب ایران اعلام شد/ دو نفر مجهول‌الهویه

پزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی ۴۳۴ نفر از جان‌باختگان زلزله در ثلاث باباجانی، سرپل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه، اسلام‌آباد غرب، کرند و قصر شیرین را اعلام کرد.

به گزارش کیوسک‌تایمز و به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور، تعداد جوازهای دفن صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به ۴۳۶ نفر رسیده که ۲ نفر از این اجساد، مجهول الهویه هستند.
تعداد افراد متوفی در شهرهای مختلف به شرح زیر است:
سرپل ذهاب: ۳۸۶ (۲ نفر مجهول الهویه) | کرند: ۱۴ | قصر شیرین: ۱۶ | ثلاث: ۱۲ | کرمانشاه: ۱ | تازه آباد: ۱ | ازگله: ۶
از جان‌باختگان مجهول الهویه نمونه DNA برای آزمایش ژنتیک برداشته شده است.
تعداد جان‌باختگان شهر کرمانشاه، تنها یک نفر بوده است و سایر جان‌باختگانی که به عنوان معاینه‌شده در کرمانشاه اعلام می‌شوند از شهر ازگله و سرپل ذهاب به کرمانشاه منتقل شده‌اند.
اسامی ۴۳۴ جان‌باخته زلزله غرب ایران به شرح زیر است؛

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر جنسیت شهر
1 خداکرم ده بالایی محمدباقر مذکر ازگله
2 رشید صوفی   مذکر ازگله
3 مانی صوفی رشید مذکر ازگله
4 عطیه رسولیان   مونث ازگله
5 امیر یوسفی   مذکر ازگله
6 عبداله محمودی فتاح مذکر ازگله
7 ژوان صالحی فاضل مونث تازه آباد
8 خورشید احمدی محمود مونث ثلاث باباجانی
9 خاتون فیضی فرج مونث ثلاث باباجانی
10 مهیار بدری غریب مونث ثلاث باباجانی
11 پوریا ملکی بهرام مذکر ثلاث باباجانی
12 تارا رضایی عابد مونث ثلاث باباجانی
13 فلاح  میری   مذکر ثلاث باباجانی
14 خاصیه مرادی رحیم مونث ثلاث باباجانی
15 عزیز مریدی مصطفی مذکر ثلاث باباجانی
16 حسن امامی   مذکر ثلاث باباجانی
17 کافیه احمدی علی مونث ثلاث باباجانی
18 کافیه امیرخانی پور علی مونث ثلاث باباجانی
19 ولی محمودی علی مذکر ثلاث باباجانی
20 سیدتوران البتکین سیدصیفور مونث سرپل ذهاب
21 پرنیا البتکین سیاوش مونث سرپل ذهاب
22 پیمان  شکری   مذکر سرپل ذهاب
23 هما رضایی رضا مونث سرپل ذهاب
24 زینب فرضی اله نظر مونث سرپل ذهاب
25 مانیسا ویسی منصور مونث سرپل ذهاب
26 فریدون سلطانی یداله مذکر سرپل ذهاب
27 ابراهیم رمضانی میراحمدی محمدرشید مذکر سرپل ذهاب
28 حدیث  کرمی اشرف مونث سرپل ذهاب
29 اکبر دامن خورشید حیدر مذکر سرپل ذهاب
30 فریده اسماعیلی امان اله مونث سرپل ذهاب
31 اکبر سنجابی حسین مذکر سرپل ذهاب
32 جبرئیل جامع عبداله مذکر سرپل ذهاب
33 انور یوسفی محمد مذکر سرپل ذهاب
34 محمدمتین  رحمتی نظرآبادی حسین مذکر سرپل ذهاب
35 خاور ویسی   مونث سرپل ذهاب
36 سمیرا پورمحمدی اسد مونث سرپل ذهاب
37 سیدقاسم ساداتی سیدصفر مذکر سرپل ذهاب
38 منظر یاری قره بلاغی رستم مونث سرپل ذهاب
39 والیه مرادی طاهر مونث سرپل ذهاب
40 معصومه فتاحی خسرو مونث سرپل ذهاب
41 گلاویژ حسینی قادری حاتم مونث سرپل ذهاب
42 بهزاد صادقی ده ابراهیمی حبیب مذکر سرپل ذهاب
43 مبینا رضایی علی میت مونث سرپل ذهاب
44 ثریا محمدی امیر مونث سرپل ذهاب
45 بردیا باقری مجتبی مذکر سرپل ذهاب
46 آنا میرزایی داوود بخش مونث سرپل ذهاب
47 فاضل غلامی محمد مذکر سرپل ذهاب
48 سیدسپهر حسینی سیدگودرز مذکر سرپل ذهاب
49 سیدکوثر حسینی سیدگودرز مونث سرپل ذهاب
50 نرگس زارع عبداله مونث سرپل ذهاب
51 کاظم بهرامی مقدس   مذکر سرپل ذهاب
52 معصومه حیدری   مونث سرپل ذهاب
53 کیومرث باقری   مذکر سرپل ذهاب
54 آقامیر نادری   مذکر سرپل ذهاب
55 کیومرث بنخشت احمد مذکر سرپل ذهاب
56 دولت امیری علیمراد مونث سرپل ذهاب
57 سهیل عطایی ظفر مذکر سرپل ذهاب
58 شاهین نجفی امیر مذکر سرپل ذهاب
59 آیلین مرادی مسلم مونث سرپل ذهاب
60 ظفر عطایی عبداله مذکر سرپل ذهاب
61 فریده رضایی علی حسن مونث سرپل ذهاب
62 محمدرضا اسماعیلی پیمان مذکر سرپل ذهاب
63 عبدالحسین احسان اسداله مذکر سرپل ذهاب
64 صمد دارابی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
65 محمدطاها دارابی صمد مذکر سرپل ذهاب
66 محمدیاسین دارابی صمد مذکر سرپل ذهاب
67 محمد کرمی رمضان مذکر سرپل ذهاب
68 عباس دارابی حیات مذکر سرپل ذهاب
69 آرین محمودی سیروس مذکر سرپل ذهاب
70 سیف علی قدمی ولی مذکر سرپل ذهاب
71 لیدا شاهماری بهمن مونث سرپل ذهاب
72 فاطمه محمودی عبدالعزیز مونث سرپل ذهاب
73 طاوس منصوری شیرزاد مونث سرپل ذهاب
74 ریحان محمدی احمد مونث سرپل ذهاب
75 ژیلا ناصری نژاد انور مونث سرپل ذهاب
76 علی اشرف کرم زاده سلمان مذکر سرپل ذهاب
77 علی اکبر بحرک ادمان مذکر سرپل ذهاب
78 سلمان بحرک ادمان مذکر سرپل ذهاب
79 یداله بساط زاده شیرخان مذکر سرپل ذهاب
80 مازیار مرادبیگی رضا مذکر سرپل ذهاب
81 لیلا مرادبیگی مازیار مونث سرپل ذهاب
82 فرحناز مرادی صمد مونث سرپل ذهاب
83 مبین یاری جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
84 مینا یاری جهانبخش مونث سرپل ذهاب
85 الهام خوشگفتار رضا مونث سرپل ذهاب
86 یسنا مرادی کرم رضا مونث سرپل ذهاب
87 عبدالحسین احسانی اسداله مذکر سرپل ذهاب
88 محمد گودرزی   مذکر سرپل ذهاب
89 آرمین امین زاده مجید مذکر سرپل ذهاب
90 محمد مصطفایی معارف مذکر سرپل ذهاب
91 خرامان رستمی علی مونث سرپل ذهاب
92 لیلا کمانگر صفیار مونث سرپل ذهاب
93 طوطی الماسی گلمراد مونث سرپل ذهاب
94 شهاب محمدی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
95 گل اندام محمدی حسن مونث سرپل ذهاب
96 آمینه گوهرمهر کرم مونث سرپل ذهاب
97 زرین تاج احمدی عبدالعزیز مونث سرپل ذهاب
98 جلال الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپل ذهاب
99 فرهاد الیاسی برزلاق علی حسن مذکر سرپل ذهاب
100 احترام رستمی علی زمان مونث سرپل ذهاب
101 زینب محمدی رضاحسین مونث سرپل ذهاب
102 بنیامین صادقی مهران مذکر سرپل ذهاب
103 فاطمه شریف نیا ابراهیم مونث سرپل ذهاب
104 شایان شریف نیا احمد مذکر سرپل ذهاب
105 پدرام امینی اسماعیل مذکر سرپل ذهاب
106 جهانبخش کرمی رستم مذکر سرپل ذهاب
107 کریم آزادی خسرو مذکر سرپل ذهاب
108 عزیزاله ویسی حمید مذکر سرپل ذهاب
109 شیرین کرمی رمضان مونث سرپل ذهاب
110 آرمان کرمی رمضان مذکر سرپل ذهاب
111 کاوه مرادی مصطفی مذکر سرپل ذهاب
112 آرسام مرادی کاوه مذکر سرپل ذهاب
113 فرحناز عبدلی حسین مونث سرپل ذهاب
114 کورش الماسی صوف مذکر سرپل ذهاب
115 آرش الماسی کورش مذکر سرپل ذهاب
116 نوید الیاسی حسن مذکر سرپل ذهاب
117 حدیقه الیاسی   مونث سرپل ذهاب
118 قباد اکبری فرج مذکر سرپل ذهاب
119 قمر فلاح اکبر مونث سرپل ذهاب
120 علی محمد رضایی   مذکر سرپل ذهاب
121 خزاله خدایاری بابا مونث سرپل ذهاب
122 پرستو آزادی کریم مونث سرپل ذهاب
123 آران آزادی کریم مونث سرپل ذهاب
124 اختر چراغی مراد مونث سرپل ذهاب
125 خاور صیدی صیداحمد مونث سرپل ذهاب
126 حسن مرادی محمد مذکر سرپل ذهاب
127 جبار مرادبیگی   مذکر سرپل ذهاب
128 طوبی منصوری شمس اله مونث سرپل ذهاب
129 کیان مرادبیگی کامران مذکر سرپل ذهاب
130 یزدان محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپل ذهاب
131 رسول محمدی تپه لکی محمد مذکر سرپل ذهاب
132 تینا ناصری عبداله مونث سرپل ذهاب
133 آقامراد اقدم کاکامراد مذکر سرپل ذهاب
134 مازیار اخگر   مذکر سرپل ذهاب
135 چیمن اخگر بابامراد مونث سرپل ذهاب
136 افسانه اخترشناس بهرام مونث سرپل ذهاب
137 هیوا مرادیان سهراب مونث سرپل ذهاب
138 فاطمه خوشگفتار رضا مونث سرپل ذهاب
139 نزاکت بهرامی علیمراد مونث سرپل ذهاب
140 فاطمه اخگر علی اکبر مونث سرپل ذهاب
141 مینا پاکرو بابا مونث سرپل ذهاب
142 جواد مرادبیگی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
143 رانا ویسی علی جان مونث سرپل ذهاب
144 سجاد فلاح قنبر مذکر سرپل ذهاب
145 پروین عباسی احمد مونث سرپل ذهاب
146 حوری زاد رستمی لطیف مونث سرپل ذهاب
147 آرشام امینی معارف مذکر سرپل ذهاب
148 شهناز طاهری   مونث سرپل ذهاب
149 الهه کمری جبار مونث سرپل ذهاب
150 سعید فتاحی مرادعلی مذکر سرپل ذهاب
151 گلچین مرادی پیرمراد مونث سرپل ذهاب
152 زرینه الیاسی احمد مونث سرپل ذهاب
153 ناصر رضایی محمود مذکر سرپل ذهاب
154 فرشته عسگری خسرو مونث سرپل ذهاب
155 امیرعلی رنجبر مهدی مذکر سرپل ذهاب
156 خدیجه سهرابی چغابلکی خدامراد مونث سرپل ذهاب
157 فریده اسماعیلی امان مونث سرپل ذهاب
158 مهین کیوان تبار حمید مونث سرپل ذهاب
159 زهرا پالانی جافی مراد مونث سرپل ذهاب
160 میثم کرمی علی اشرف مذکر سرپل ذهاب
161 عبدالرضا نظری خانجان مذکر سرپل ذهاب
162 آرزو نجفی احمد مونث سرپل ذهاب
163 آتنا یادگاری ایاز مونث سرپل ذهاب
164 فریدون سلطانی بهرام مذکر سرپل ذهاب
165 پرهام اسفندیاری داریوش مذکر سرپل ذهاب
166 تورج نوروزی علیداد مذکر سرپل ذهاب
167 نیما کرم پور وهاب مذکر سرپل ذهاب
168 علی قاضی پور رضا مذکر سرپل ذهاب
169 نرمین کرمی کاکامراد مونث سرپل ذهاب
170 پویان یاری محسن مذکر سرپل ذهاب
171 آرینا رستمی حجت مونث سرپل ذهاب
172 علی احمد باقری علی پاشا مذکر سرپل ذهاب
173 طوبی باپیری علی مونث سرپل ذهاب
174 مهدی همتی جواد مذکر سرپل ذهاب
175 بسطام صحرایی نژاد عبداله مذکر سرپل ذهاب
176 ابوالفضل کشتمند محمد مذکر سرپل ذهاب
177 احسان کشتمند ابوالفضل مذکر سرپل ذهاب
178 شکوفه بهرامی کمال مونث سرپل ذهاب
179 عبدالرحیم عزیزی علی محمد مذکر سرپل ذهاب
180 علی بابا ویسی علی بگ مذکر سرپل ذهاب
181 پرویز مریدی مجید مذکر سرپل ذهاب
182 احمدعلی احمدی درویشعلی مذکر سرپل ذهاب
183 مرادحاصل امیدی   مذکر سرپل ذهاب
184 ابراهیم محمودیان   مذکر سرپل ذهاب
185 لیلا محمدویسی عبداله مونث سرپل ذهاب
186 نیلوفر رحیمی نادر مونث سرپل ذهاب
187 ماردین امیری نوذر مذکر سرپل ذهاب
188 صدیقه ویسی احمد مونث سرپل ذهاب
189 نسرین کرمی شمس اله مونث سرپل ذهاب
190 انصار قنبری کلاش سامان مذکر سرپل ذهاب
191 زهرا رضایی   مونث سرپل ذهاب
192 کیومرث فریادی فرهاد مذکر سرپل ذهاب
193 مینو مرادی شاهپور مونث سرپل ذهاب
194 اکرم سنجابی حسین مونث سرپل ذهاب
195 قدرت یزدانی قاسم مذکر سرپل ذهاب
196 حسن محمدی صالح مذکر سرپل ذهاب
197 شرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپل ذهاب
198 نرمین کاکایی حسینعلی مونث سرپل ذهاب
199 صلاح الدین   شهباز مذکر سرپل ذهاب
200 شربت نظری احمد مونث سرپل ذهاب
201 حسین ایران دوست احمد مذکر سرپل ذهاب
202 احمد  ایران دوست نادر مذکر سرپل ذهاب
203 نگار ایران دوست حسین مونث سرپل ذهاب
204 اسوه مرادی امین مونث سرپل ذهاب
205 سمیه ایران دوست حسین مونث سرپل ذهاب
206 صورت ایران دوست   مونث سرپل ذهاب
207 برزو کرمی نادر مذکر سرپل ذهاب
208 معوه کرمی برزو مونث سرپل ذهاب
209 فاطمه عزیزی   مونث سرپل ذهاب
210 رئوف محمدی   مذکر سرپل ذهاب
211 ارشیا ویسی   مذکر سرپل ذهاب
212 کسری ویسی   مذکر سرپل ذهاب
213 لیمو خانلری   مونث سرپل ذهاب
214 عبداله الیاسی خداداد مذکر سرپل ذهاب
215 آکار الیاسی عبداله مذکر سرپل ذهاب
216 احمد رحمانی   مذکر سرپل ذهاب
217 عصمت سهرابی  رستم مونث سرپل ذهاب
218 باربد دانایی طوس مراد مذکر سرپل ذهاب
219 مینا قهرمانی فارس مونث سرپل ذهاب
220 مریم   حسینی قادری حاتم مونث سرپل ذهاب
221 غزاله صمدی کاکاعبداله مونث سرپل ذهاب
222 شوکت بادپران حیدر مونث سرپل ذهاب
223 بسته شفیعی علی جان مونث سرپل ذهاب
224 جلیل  قدمی کاکامراد مذکر سرپل ذهاب
225 رضا شهسواری همه ویس مذکر سرپل ذهاب
226 ربابه حیان اسماعیل مونث سرپل ذهاب
227 نبی محمدی شاپور مذکر سرپل ذهاب
228 امین مرادی   مذکر سرپل ذهاب
229 هاجر آزادی   مونث سرپل ذهاب
230 بشرا مرادی امین مونث سرپل ذهاب
231 علی  احمدی وهاب مذکر سرپل ذهاب
232 عبدالوهاب   احمد مذکر سرپل ذهاب
233 علی احمدی اسحق مذکر سرپل ذهاب
234 فرشته دانهشته محی الدین مونث سرپل ذهاب
235 کوکب دارابی مصطفی مونث سرپل ذهاب
236 امیرعلی رستمی سلیم مذکر سرپل ذهاب
237 سحر احمدی جواد مونث سرپل ذهاب
238 زینب ابراهیمی احسان مونث سرپل ذهاب
239 یداله قادری ابراهیم مذکر سرپل ذهاب
240 قباد محمدی محمدعلی مذکر سرپل ذهاب
241 شیرزاد ناصری شیرخان مذکر سرپل ذهاب
242 فرشته رستمی ایاز مونث سرپل ذهاب
243 آراد ناصری شیرزاد مذکر سرپل ذهاب
244 یونس شکربیگی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
245 آرمتین ویسی ؟ مذکر سرپل ذهاب
246 وهاب کرمپور   مذکر سرپل ذهاب
247 فاطمه جاودان   مونث سرپل ذهاب
248 طوبی باقری   مونث سرپل ذهاب
249 فریبا جاسمی صیداحمد مونث سرپل ذهاب
250 سهیلا عزیزی خدایار   مونث سرپل ذهاب
251 پژمان عزیزی بهرام مذکر سرپل ذهاب
252 دانا حسینی قادری حبیب اله مذکر سرپل ذهاب
253 گرجی پالانی علی مونث سرپل ذهاب
254 شمسی زنگنه بکمراد مونث سرپل ذهاب
255 داراب دارابی جهانبخش مذکر سرپل ذهاب
256 جوهر بهرک روضان مذکر سرپل ذهاب
257 مهناز ویسی شمس اله مونث سرپل ذهاب
258 شیما محمد شاپور مونث سرپل ذهاب
259 شکر مرادی عبداله مونث سرپل ذهاب
260 فاطیما رضایی میثم مونث سرپل ذهاب
261 پگاه رستمی کویار مونث سرپل ذهاب
262 علی مهرابی حسن مذکر سرپل ذهاب
263 سهیلا عباسی حبیب اله مونث سرپل ذهاب
264 هستی الیاسی حاجیمراد مونث سرپل ذهاب
265 حسام الیاسی حاجیمراد مذکر سرپل ذهاب
266 حمزه الیاسی فاضل مذکر سرپل ذهاب
267 عماد زارع حبیب   مذکر سرپل ذهاب
268 حمید رضایی بیابانی احمد مذکر سرپل ذهاب
269 مهتاب خدادادی علیمراد مونث سرپل ذهاب
270 رحیم یاراحمدی عبدالقادر مذکر سرپل ذهاب
271 بکزاده امیدی ملک علی مونث سرپل ذهاب
272 سیروس بری علی مذکر سرپل ذهاب
273 محمدپارسا فتاحی مجتبی مذکر سرپل ذهاب
274 محمدطاها فتاحی مجتبی مذکر سرپل ذهاب
275 مهسا بسامی مراد مونث سرپل ذهاب
276 محسن نقدی حسین مذکر سرپل ذهاب
277 حقمراد بابایی علیمراد مذکر سرپل ذهاب
278 دنیا بابایی یونس مونث سرپل ذهاب
279 فاطمه مومنی محسن مونث سرپل ذهاب
280 صوریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
281 فریبا زارعی جمال مونث سرپل ذهاب
282 پروانه جوانمیری خدامراد مونث سرپل ذهاب
283 النا زارعی ستار مونث سرپل ذهاب
284 یداله زارعی کاکاحسن مذکر سرپل ذهاب
285 جواد نوری محمد مذکر سرپل ذهاب
286 کورش زارعی یداله مذکر سرپل ذهاب
287 نهیه محمودی کریم مونث سرپل ذهاب
288 مرادحاصل فریفته جلیلی مذکر سرپل ذهاب
289 راحله بخشی محمدمراد مونث سرپل ذهاب
290 محمدپارسا احمدی علی مذکر سرپل ذهاب
291 النا کرم مهدی مونث سرپل ذهاب
292 احمد پالانی جافی عبدالکریم مذکر سرپل ذهاب
293 خسرو قادری عبدالرحمن مذکر سرپل ذهاب
294 فرزانه یادگاری احمد مونث سرپل ذهاب
295 هاجر رحیمی حجت مونث سرپل ذهاب
296 عابدین مرادی اسفندیار مذکر سرپل ذهاب
297 محمد سهرابی رئوف مذکر سرپل ذهاب
298 نرگس پالانی جافی ولی مونث سرپل ذهاب
299 مرضیه حسینی سیدابراهیم مونث سرپل ذهاب
300 آرمیتا حسنی سیدابراهیم مونث سرپل ذهاب
301 سهیل حسینی ابراهیم مذکر سرپل ذهاب
302 فرشته نظری کاکاخاص مونث سرپل ذهاب
303 تانیا نظری تیمور مونث سرپل ذهاب
304 القاص نظری مجید مذکر سرپل ذهاب
305 ابراهیم احمدی میرزامراد مذکر سرپل ذهاب
306 خانم رمضانی  امین مونث سرپل ذهاب
307 اله بخش شمسی کلبعلی مذکر سرپل ذهاب
308 عزیز صفری فارض مذکر سرپل ذهاب
309 مصیب مرادبیگی جبار مذکر سرپل ذهاب
310 نسرین احمدی میرزا   مونث سرپل ذهاب
311 عصرین اسپری علی مونث سرپل ذهاب
312 روژین اسپری علی مونث سرپل ذهاب
313 نرگس اسپری قباد مونث سرپل ذهاب
314 نگار اسپری قباد مونث سرپل ذهاب
315 یوسف اسپری علی مذکر سرپل ذهاب
316 ایوب اسپری حسین مذکر سرپل ذهاب
317 نسرین احمدی میرزاداد  مونث سرپل ذهاب
318 بتول حسنخانی حسن مونث سرپل ذهاب
319 ناهید مرادبیگی جهانبخش مونث سرپل ذهاب
320 فروزان ملکی کرم بیگ مونث سرپل ذهاب
321 یوسف حیدری حسن مذکر سرپل ذهاب
322 اسماعیل بابایی اصیل عبداله مذکر سرپل ذهاب
323 نصرت محمدی پاتاق محمدعلی مذکر سرپل ذهاب
324 روژین کرمی یاسین مونث سرپل ذهاب
325 روژان کرمی یاسین مذکر سرپل ذهاب
326 علی محمدی محمود مذکر سرپل ذهاب
327 سلیمان کریمی یارکرم مذکر سرپل ذهاب
328 زینب محمدی نادر مونث سرپل ذهاب
329 امیرحسین رضایی میثم مذکر سرپل ذهاب
330 حوری زاد پالانی جافی عبدالعلی مونث سرپل ذهاب
331 حسینعلی خانی علی مذکر سرپل ذهاب
332 حسینعلی پالانی   مذکر سرپل ذهاب
333 محمدرضا شهیدی جهانگرد مذکر سرپل ذهاب
334 جلیل  فریفته عبداله مذکر سرپل ذهاب
335 هستی احمدی ابراهیم مونث سرپل ذهاب
336 مهیا احمدی ابراهیم مونث سرپل ذهاب
337 فهیمه بابایی شمس اله مونث سرپل ذهاب
338 هستی بایسته علی مونث سرپل ذهاب
339 احسان هاشمی   مذکر سرپل ذهاب
340 حبیب اله حسینی قادری حسن مذکر سرپل ذهاب
341 حسین یاری   مذکر سرپل ذهاب
342 گودرز رضایی   مذکر سرپل ذهاب
343 میثم هاشمی   مذکر سرپل ذهاب
344 عبدالقادر عزیزی حبیب مذکر سرپل ذهاب
345 هدی حسینی قادری حبیب اله مونث سرپل ذهاب
346 سلطنت ایوانی   مونث سرپل ذهاب
347 قمر مرادی   مونث سرپل ذهاب
348 صدیقه قنبری   مونث سرپل ذهاب
349 علایی کرمی   مونث سرپل ذهاب
350 ثنا یزدان شناس محمد مونث سرپل ذهاب
351 سینا یزدان شناس محمد مذکر سرپل ذهاب
352 خاور پالانی جافی حسن مونث سرپل ذهاب
353 آیدا حیدری حسن مونث سرپل ذهاب
354 حسنا حیدری احمد مونث سرپل ذهاب
355 مهوش رستمی محمد مونث سرپل ذهاب
356 لیلا میرزایی اسد مونث سرپل ذهاب
357 گلزار میرزایی اسد مونث سرپل ذهاب
358 نوید کرمی امید مذکر سرپل ذهاب
359 دیار کرمی آیدا مذکر سرپل ذهاب
360 حمید دارابی سیاوش مذکر سرپل ذهاب
361 لیلا محمدیان مراد مونث سرپل ذهاب
362 سید ابراهیم حسینی سیدرحمت مذکر سرپل ذهاب
363 فوزیه مرادپور جمشید مونث سرپل ذهاب
364 عبداله یوسفی علی مذکر سرپل ذهاب
365 کریم برزگر ولی مذکر سرپل ذهاب
366 غزاله آوند قاسم مونث سرپل ذهاب
367 نازنین رنجبر مهدی مونث سرپل ذهاب
368 ماردین یوسفی عبداله مذکر سرپل ذهاب
369 عایشه حیدری احمد مونث سرپل ذهاب
370 سما برزگر کریم مونث سرپل ذهاب
371 بهاره طهماسبی علی مونث سرپل ذهاب
372 پروین کامرانی احمد مونث سرپل ذهاب
373 بنیامین برزگر کریم مذکر سرپل ذهاب
374 علی طهماسبی کاک احمد مذکر سرپل ذهاب
375 خاور یوسفی علی مونث سرپل ذهاب
376 محمد محمودی عظیم مذکر سرپل ذهاب
377 سیدایرج حسینی سیدخلیل مذکر سرپل ذهاب
378 جیران باک کلبعلی مونث سرپل ذهاب
379 کردار اعظمی عزیز مذکر سرپل ذهاب
380 پرنیا کریمی رضا مونث سرپل ذهاب
381 کاک احمد طهماسبی عزیز مذکر سرپل ذهاب
382 زیبا حقگو راد احمد مونث سرپل ذهاب
383 شوکت سلیمانی   مونث سرپل ذهاب
384 افسانه عزیزی گاوچالی جهانبخش مونث سرپل ذهاب
385 سوریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
386 صدریه عزیزی محمد مونث سرپل ذهاب
387 فریحا زارعی جمال مونث سرپل ذهاب
388 ریحانه راستی فرد خدانظر مونث سرپل ذهاب
389 حسین علیخانی علی مذکر سرپل ذهاب
390 یداله زارعی کاک حسن مذکر سرپل ذهاب
391 جواد نوری نژاد محمد مذکر سرپل ذهاب
392 صورت حیدری نورمحمد مونث سرپل ذهاب
393 مجهول الهویه     مذکر سرپل ذهاب
394 بیان مرادی ویس مونث سرپل ذهاب
395 اسد مرادی   مذکر سرپل ذهاب
396 مجهول الهویه     مذکر سرپل ذهاب
397 آقامراد نوروزی بیگ مراد مذکر سرپل ذهاب
398 آمنه حسن پوریان محمود مونث سرپل ذهاب
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.