قدردانی معاون اول رییس‌جمهور از بانک صنعت و معدن

معاون اول رییس جمهور از اقدامات بانک صنعت و معدن در دوران پس از رفع تحریم‌ها تقدیر و تشکر کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، اقدام بانک صنعت و معدن را در امضای اولین قرارداد تامین مالی سیستم بانکی در دوران پساتحریم تحسین و برای این بانک در راستای تامین مالی بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور همانند گذشته آرزوی توفیق کرد.
اولین قرارداد تامین مالی پساتحریم به مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار جهت خرید ۱۵۰ هزار تن ریل راه‌آهن بین بانک صنعت و معدن و اگزیم بانک هند امضا شد.
نخستین ال‌سی از طریق سوئیفت برای بخش خصوصی و بازگشایی ۱۴ فقره ال‌سی به مبلغ ۱۰۰میلیون یورو در نخستین روز اجرایی‌شدن برجام از اقدامات این بانک برای ورود به فضای فعالیت بین‌المللی در دوران جدید پس از تحریم‌هاست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.