تولید و اشتغال محور تسهیلات‌دهی بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های دولت، حمایت ویژه از بخش‌های تولیدی و اشتغال کشور را محور تسهیلات‌دهی خود در سه ماه ابتدای سال جاری قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در سه ماه ابتدای امسال، بخش‌های تولیدی سهم قابل توجهی از مجموع تسهیلات پرداختی این بانک را به خود اختصاص دادند به طوری که در مدت مذکور ۲۲هزار و ۳۱۵میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در ۱۵هزار و ۹۸۶ فقره پرداخت شده است.
همچنین دو هزار و ۵۷۴ فقره تسهیلات سرمایه ثابت به بخش‌های تولیدی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و… پرداخت شده که ارزش ریالی آن به ۴هزار و ۱۸۵میلیارد ریال می‌رسد.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار اشتغال در مدت مذکور، تعداد شش هزار و ۳۱۵ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های حمایتی به ارزش ۹۰۱میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بخش بازرگانی نیز ۲۷هزار و ۴۲ فقره تسهیلات به ارزش ۱۴هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال در حمایت از کسب‌وکار و رونق بازار و بخش بخش خدمات ۲۸۶هزار و ۱۲۲ فقره تسهیلات به ارزش ۱۱۶هزار و ۹۵۵میلیارد ریال به خود اختصاص داده‌اند.
سهم تسهیلات صادراتی از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران نیز به یک هزار و ۴۰۹میلیارد ریال در ۱۴۹ فقره می‌رسد.
در مدت مذکور، ۱۴۸هزار و ۴۰۱ فقره تسهیلات رفع نیازهای اساسی خانوار در قالب فروش اقساطی، جعاله و مرابحه به ارزش ۳۸هزار و ۳۱۴میلیارد ریال و همچنین ۵۹هزار و ۳۴۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش ۹هزار و ۲۲۲میلیارد تخصیص داده شده است.
تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی به نیازمندان بدون احتساب ازدواج و اشتغال نیز طی این مدت به ۱۳هزار و ۸۶۵ فقره به ارزش ۵۱۱میلیارد ریال می‌رسد.
بانک ملی ایران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و حمایت از کالای ایرانی، تعداد ۱۳هزار و ۲۹۲ فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام داخلی به ارزش یک هزار و ۱۵۶میلیارد ریال پرداخت کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.