تحویل ارز و سکه در بانک ملی طبق تعهد در حال انجام است

رئیس اداره کل خزانه بانک ملی ایران تاکید کرد: سکه‌های پیش‌فروش شده و ارزهای سپرده‌گذاری شده نزد این بانک به صورت تعهد شده در حال تحویل به مشتریان است.

علیرضا رواقی اردبیلی در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان این که تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده بر اساس برنامه از پیش اعلام شده انجام می‌شود، اظهار کرد: در این زمینه نگرانی خاصی وجود ندارد.
وی همچنین با بیان این که بانک ملی ایران بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های ارزی با همان ارز تحویل شده به بانک را تضمین کرده است، افزود: سپرده‌گذاران به صورت روزانه در حال مراجعه به شعب هستند و شواهد کاملا نشان‌دهنده این است که بانک ملی ایران به تعهدات خود پای‌بند است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.