افزایش قیمت بلیت سینما‌ها در دستور کار نیست

گفته می‌شود همزمان با تصویب آیین‌نامه جدید شورای صنفی نمایش؛ قیمت سینما‌ها در سال آینده افزایش پیدا خواهد کرد.

براساس برخی خبرهای تایید نشده؛ قرار است قیمت بلیت سینما‌ها در پردیس‌های سینمایی به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و بدنبال آن قیمت بلیت سیار سینماها نیز افزایش پیدا کند.
غلامرضا فرجی (سخنگوی شورای صنفی نمایش) در این‌باره گفت: هیچ صحبت و مذاکره‌ای برای کاهش یا افزایش قیمت بلیت سینما‌ها در سال ۹۵ انجام نشده است.
وی ادامه داد: ابتدا باید آیین‌نامه سال ۹۵ تصویب شود و بعداز تصویب آیین‌نامه درباره قیمت بلیت سینما‌ها در سال ۹۵ مذاکره و صحبت می‌شود. جلسه شورای صنفی نمایش همچنان ادامه دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.