بدهی مالیاتی سنگین؛ مشکل جدید برخی بازیکنان پرسپولیس

تعدادی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس با بدهی سنگین مالیاتی مواجه هستند.

برخی از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر بدهی مالیاتی سنگین شاید نتوانند تیم‌شان را در اردوی عمان همراهی کنند. اخیراً اداره مالیات لیستی از بدهی مالیاتی برخی بازیکنان پرسپولیس را به این باشگاه فرستاده و خواستار پرداخت این مالیات‌ها شده است.
بدهی مالیاتی تعدادی از بازیکنان خارجی و داخلی پرسپولیس مربوط به گذشته است که با جریمه‌های سنگین مواجه شده و از این‌رو رقم آنها تا حد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. نکته قابل توجه اینکه پرداخت مالیات قرارداد تعدادی از بازیکنان از جمله نفرات خارجی بر عهده باشگاه پرسپولیس است و این مسئله برای این باشگاه تبدیل به معضل جدیدی شده است.
مسئولان باشگاه قصد دارند تا قبل از پایان سال ۹۴ طی نشستی با این بازیکنان به نوعی مشکل مالیاتی آنها را برطرف کنند تا برای سفر به عمان با مشکل ممنوع‌الخروجی مواجه نشوند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.