سندرز جمهوریخواهان را به نژادپرستی متهم کرد

نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاستمداران جمهوریخواه را به تشدید تلاش برای گسترش نژادپرستی در آمریکا و غیر قانونی دانستن ریاست جمهوری باراک اوباما متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برنی سندرز نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنانی دوتالد ترامپ و سایر سیاستمداران جمهوریخواه را به افزایش تلاش نژادپرستی با هدف غیر قانونی جلوه دادن ریاست جمهوری باراک اوباما متهم کرده است.
سندرز تاکید کرد: زیر سئوال بردن محل تولد اوباما از سوی منتقدان بخشی از تلاش مربوط برای اشکال تراشی مستمر و بی سابقه در واشنگتن به شمار می رود.
ترامپ تلاش زیادی را آغاز کرده است تا شهروندی باراک اوباما در آمریکا را زیر سئوال ببرد.
سندرز در ادامه تصریح کرد: شما می توانید در هر زمینه‌ای که دوست دارید با اوباما مخالف باشید ولی گفتن این مساله که رئیس جمهور آمریکا که در یک رای گیری عادلانه به پیروزی رسیده، رئیس جمهور قانونی و مشروع آمریکا نیست، واقعا بر یک ملت بودن ما لطمه وارد می کند.
وی گفت: آیا من فکر می کنم که تمایلات نژادپرستی در بین جمهوریخواهان وجود دارد؟ بله قطعا، قطعا.
ترامپ علی رغم اظهارات جنجالی درباره موضوعات مختلف، همچنان نامزد پیشتاز جمهوریخواهان به شمار می رود. وی در انتخابات اولیه ایالت نوادا نیز به پیروزی رسیده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.