کاندیدای خبرگان با رای اکثریت نسبی برگزیده می‌شوند/ انتخابات خبرگان به مرحله دوم نمی‌رود

پنجمین دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری فردا(جمعه) در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

برابر با ماده ۸ از فصل پنجم قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، (اصلاحی ۲۴ و ۲۵/ ۴/ ۱۳۶۹)، خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شوند و با این تصریح، انتخابات خبرگان رهبری یک مرحله‌ای است و منتخبان حتی با فاصله ۱ رای از رقیب خود برگزیده خواهند شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.