نتایج انتخابات مجلس در ۹ دوره اخیر به روایت آمار

بررسی نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹ دوره اخیر نشان می‌دهد که، انتخابات دوره پنجم این مجلس بیشترین میزان مشارکت را داشته است.

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح فردا جمعه همزمان با انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری در سراسر کشور برگزار می‌شود.
در انتخابات فردا، مردم قرار است که نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را برای تکیه بر ۲۹۰ کرسی این مجلس انتخاب می‌کنند. بررسی درصد مشارکت در این انتخابات نشان می دهد که، انتخابات دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به ترتیب با ۷۱ درصد و ۶۹ درصد، بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس را داشته‌اند.
در ذیل، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۹ دوره اخیر را ببینید:
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.