رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا: ایران از جمله کشورهای تهدید کننده امنیت سایبری آمریکاست

رئیس اطلاعات ملی آمریکا از ایران به عنوان یکی از کشورهای تهدید کننده امنیت سایبری آمریکا نام برد.

 به نقل از پایگاه اینترنتی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا جیمز کلاپر در جلسه استماع این کمیته گفت از نظر توانمندی درباره تهدید سایبری، روسیه و چین و برخی نهادهای غیر دولتی در صدر هستند. از نظر تهدیدی که ایجاد می شود، روسیه و چین عمده ترین تهدیدها هستند و احتمالا از نظر نیت و قصد که تهدید کمتری را ایجاد می کنند، کشورهایی مانند ایران و احتمالا کره شمالی را داریم.
وی افزود حوزه سایبری گسترده است و علاوه بر بخش های دولتی؛ بخش خصوصی را نیز در بر می گیرد. مسئولیت و نیت ما نیز جمع آوری اطلاعات تهدید است تا بتوانیم این اطلاعات را برای کسانی که مسئولیت دفاع سایبری را برعهده دارند، منتقل کنیم تا در دفاع سایبری،داده هایی مناسب در اختیار داشته باشند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.