اخذ رای متفاوت وزیر بهداشت!

قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت با لباس پزشکی رای خود را به صندوق انداخت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.