وزیر کشور: نزدیک به ۷۰میلیون رای برای دو انتخابات در صندوق ها ریخته شده است

وزیر کشور گفت: با توجه به این که دو انتخابات بوده نزدیک به ۷۰میلیون رای در صندوق ها ریخته شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ریاست جمهوری و دولت تلاش کردند انتخابات خوبی داشته باشیم و از نظر حضور، حضور بسیار مناسبی بود.
وی ادامه داد: میزان آرای استعلام شده ای که از طریق سیستم استعلام اعلام شده بود ۳۳میلیون نفر است که با نهایی شدن بالاتر هم خواهد شد.
رحمانی فضلی آمار شمارش شده تاکنون را بیش از ۶۰درصد واجدان شرایط اعلام کرد و گفت: تلاش کردیم انتخابات را در فضای آرام و فضای امنیتی مناسب برگزار کرده و از نظر سیاسی و جناح ها، اشخاص و افراد در شرایط مطلوب این رقابت انجام شود.
وزیر کشور افزود: از نظر سلامت و قانونی بودن انتخابات تاکنون در هیچ حوزه، شعبه و نقطه ای از کشور مشکل ابطال صندوق ها را نداشتیم؛ همکاری بین دستگاه های اجرایی، نظارت، انتظامی امنیتی و رسانه ای و بقیه دستگاه های پشتیبانی و حمایت کننده عالی بود و توانستیم با این هکاری رقم مناسبی از مشارکت را داشته باشیم.

خبر در حال تکمیل است

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.