آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی

ستاد انتخابات کشور روز شنبه با اعلام ثبت بیش از ۳۳ میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه‌های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

کیوسک به منظور اطلاع‌رسانی به هنگام، نتایج انتخابات شهرستان‌ها را به روز می‌کند:
قائنات و زیر کوه: 
در حوزه انتخابیه قائنات و زیر کوه از مجموع ۸۷ هزار و ۶۸۷ رای ماخوذه فرهاد فلاحتی با ۳۰ هزار و ۱۲ رای انتخاب شد.
تویسرکان:
همچنین در حوزه انتخابیه تویسرکان از مجموع ۵۴ هزار و ۴۳۶ رای ماخوذه محمد مهدی مفتح با ۳۹ هزار و ۶۲۳ رای به بهارستان راه یافت.
شهر بابک: 
در حوزه انتخابیه شهر بابک از مجموعه ۴۵ هزار و ۶۶ رای ماخوذه علی اسدی با ۱۶ هزار و ۹۵۶ رای انتخاب شد.
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران:
در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و بخش هوران نیز از مجموع ۶۳ هزار و ۴۸۰ رای قلی الله قلی زاده با ۳۶ هزار و ۹۳۶ رای پیروز این انتخابات شد.
تفرش، آشتیان و فراهان: 
در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان محمد حسینی با کسب ۱۳ هزار و ۴۲ رای از مجموع ۴۸ هزار و ۴۶۳ آرای صحبح ماخوذه.
نطنز و بخش قمصر:
در حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر مرتضی صفاری نطنزی با کسب ۹ هزار و ۸۴۲ رای از مجموع ۳۷ هزار و ۶۴۴ آرای صحبح ماخوذه.
خرمشهر:
در حوزه انتخابیه خرمشهر عبدالله سامری از مجموع ۶۰ هزار و ۵۴۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۹ هزار و ۳۱۸ رای. 
بندرلنگه، بستک و پارسیان:
در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان از مجموع ۱۲۴هزار و ۳۴۲ آرای صحیح ماخوذه خالد زمزم نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۹۷۷ رای و احمد جباری با کسب ۲۹ هزار و ۱۵۰ رای به مرحله دوم راه یافتند.
گرمی:
در حوزه انتخابیه گرمی سید حمایت میرزاده از مجموع ۴۷ هزار و ۸۰۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۱ هزار و ۳۹۹ رای. 
مریوان و سروآباد:
در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد از مجموع ۸۴هزار و ۹۲۵ آرای صحیح ماخوذه منصور مرادی با کسب ۱۵ هزار و ۸۱۵ رای و امید کریمیان با کسب ١٢ هزار و ٨١٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
اردستان: 
در حوزه انتخابیه اردستان، سیدصادق طباطبایی از مجموع ۳۰ هزار و ۷۵ ارای صحیح ماخوذه با کسب ۱۶هزار و ۱۰۰رای. 
دشتی و تنگستان:
در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سیدکمال الدین شهریاری از مجموع ۸۵ هزار و ۱۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۲۰۸ رای. 
دشت آزادگان:
در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی از مجموع ۶۸ هزار و ۵۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰هزار و ۶۴۳ رای.
رزند و کوهننبان:
در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی از مجموع ۷۹هزار و ۵۸۹آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۵ هزار و ۶۹۱ رای. 
نائین، خور، بیابانک:
در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک عباسعلی پوربافرانی از مجموع ۳۹ هزار و ۵۲۹ آرای صحبح ماخوذه با کسب ۱۱ هزار و ۱۵۴ رای. 
سیرجان و بردسیر:
در حوزه انتخابیه سرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری از مجموع ۱۴۴هزار و ۷۰۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۹۷۰ رای.
دامغان:
در حوزه انتخابیه دامغان ابوالفضل حسن بیگی از مجموع ۴۹ هزار و ۴۰۲آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۷ هزار و ۲۴۴ رای. 
بروجن:
در حوزه انتخابیه بروجن از مجموع ۶۴هزار و ۱۸۲ آرای صحیح ماخوذه خدیجه ربیعی فرادنبه با کسب ۱۴ هزار و ۶۴۲ رای و علی نادری فرد با کسب ۱۰هزار و ۱۰۸ رای به مرحله دوم راه یافتند.
ساوه و زرندیه:
در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع ۱۲۲هزار و ۶۲۴آرای صحیح ماخوذه شهیلا میرگلوبیات با کسب ۲۳هزار و ۸۸۱رای و محمدرضا منصوری با کسب ۲۲هزار و ۷۶۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
اقلید: 
در حوزه انتخابیه اقلید سیدحسین افضلی از مجموع ۵۵ هزار و ۹۷۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰ هزار و ۸۸۳رای. 
بیجار:
در حوزه انتخابیه بیجار حمدالله کریمی از مجموع ۴۸هزار و ۶۵۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۵ هزار و ۹۱۹ رای.
مرند:
در حوزه انتخابیه مرند و جلفا از مجموع ۱۵۸هزار و ۳۲۴ آرای صحیح ماخوذه کریم شافعی با کسب ۲۹هزار و ۶۷۲رای و محمد حسن نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۶۳ رای به مرحله دوم راه یافتند. 
بهار:
در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار از مجموع ۱۴۲ هزار و ۳۶۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۷۲۵ رای .
قروه:
در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی از مجموع ۹۷هزار و ۲۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۳۰۲رای.
آستانه اشرفیه:
در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، محمدحسین قربانی از مجموع ۵۴هزار و ۵۷۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۹هزار و ۳۱۱ رای.
طوالش، رضوانشهر و ماسال:
در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری از مجموع ۱۸۲هزار و ۵۹۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۸هزار و ۸۸۶ رای. 
رزن:
در حوزه انتخابیه رزن از مجموع ۶۳ هزار و ۸۲۰ آرای صحیح ماخوذه حسن لطفی با کسب ۱۵ هزار و ۱۳ رای و عطاء الله سلطانی صبور با کسب ۱۴هزار و ۸۹۹رای به مرحله دوم راه یافتند. 
سلماس: 
در حوزه انتخابیه سلماس از مجموع ۹۸ هزار و ۸۵۸ آرای صحیح ماخوذه، رسول جلایر سرنقی با کسب ۱۸ هزار و ۳۲۱ رای و شهروز برزگر کاشانی با کسب ۱۶ هزار و ۴۶۳ رای به مرحله دوم راه یافتند. 
شوش:
در حوزه انتخابیه شوش آقای سید راضی نوری از مجموع ٩٠ هزار و ٩۶٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٣٧ هزار و ٧۶۴ رای.
مبارکه:
در حوزه انتخابیه مبارکه، خانم زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ۶۶ هزار و ٣۴۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٠ هزار و ۴۶٣ رای.
شاهین شهر و میمه و برخوار: 
در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار حسین علی حاجی دلیگانی از مجموع ١١۶ هزار و ٨٨۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶٠ هزار و ۴١١ رای. 
گلپایگان و خوانسار:
در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار علی بختیار از مجموع ۵٢ هزار و ۶۵١ آرای صحیح ماخوذه با کسب ١۴ هزار و ٣٧١ رای.
مهاباد:
در حوزه انتخابیه مهاباد جلال محمودزاده از مجموع ٨۵ هزار و ٧٩۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۶ هزار و ٨۵۶ رای.
گرمسار و آرادان:
در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب از مجموع ۴۴ هزار و ٩۴٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٣ هزار و ۶۶٨ رای.
دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره :
در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره از مجموع ١٠٢ هزار۴٩٢ آرای صحیح ماخوذه، شادمهر کاظم زاده با کسب ٢۵ هزار و ۵٢٢ رای و علی محمد احمدی با کسب ٢٢ هزار و ٧۴٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
لنجان:
در حوزه انتخابیه لنجان، محسن کوهکن ریزی از مجموع ۱۱۳هزار و ۸۱۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۸هزار و ۱۷۷ رای.
خواف و رشتخوار:
در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار، محمود نگهبان سلامی از مجموع ۱۱۳هزار و ۳۵۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۴هزار و ۳۷۹ رای.
صعومه سرا:
در حوزه انتخابیه صومعه سرا سید کاظم دلخوش اباتری از مجموع ۸۳ هزار و ۴۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۵ هزار و ۹۰۶ رای.
مراغه و عجبشیر: 
در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر از مجموع ۱۴۲ هزار و ۱۵۵ آرای صحیح ماخوذه مهدی دواتگری با کسب ۲۹ هزار و ۶۶ رای و محمدعلی حسین زاده با کسب ۲۶ هزار و ۵۱۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
خمینی شهر: 
در حوزه انتخابیه خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی از مجموع ۱۰۵هزار و ۷۷۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۵ هزار و ۵۱۴ رای.
لارستان،خنج و گراش:
در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور از مجموع ۱۱۳ هزار و ۷۱۶ آرامی صحیح ماخوذه با کسب ۳۸ هزار و ۷۶۶ رای. 
ملایر:
در حوزه انتخابیه ملایر محمد کاظمی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۵ هزار و ۲۸۲ رای به مجلس راه یافت و احد آزادی خواه با کسب ۲۹ هزار و ۸۷۲ رای و علیرضا امامی با کسب ۲۱ هزار و ۳۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
زاهدان:
در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع ۲۲۳هزار و ۲۶۲ آرای صحیح ماخوذه ، علیم یارمحمدی با کسب ۹۸هزار و ۱۹۱ رای و حسینعلی شهریاری با کسب ۸۶هزار و ۹۸ رای .
سپیدان:
در حوزه انتخابیه سپیدان سیدعلاء الدین خادم از مجموع ۷۷هزار و ۴۰۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۷هزار و ۷۷۷رای.
لاهیجان و سیاهکل: 
در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ذبیح نیک فر لیالستانی از مجموع ۹۱هزار و ۸۶۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۷هزار و ۳۴۱ رای.
رودسر و املش:
در حوزه انتخابیه رودسر و املش اسدالله عباسی از مجموع ۱۰۸هزار و ۸۴۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۰هزار و ۳۴۵ رای. 
نیریز و استهبان:
در حوزه انتخابیه نیریز و استهبان از مجموع ۹۸هزار و ۷۷۳ آرای صحیح ماخوذه ، اصغر مسعودی با کسب ۱۸هزار و ۳۵۴ رای و فرهاد طهماسبی با کسب ۱۶ هزار و ۳۳۰رای به مرحله دوم راه یافتند. 
اسفراین:
در حوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی از مجموع ۷۱هزار و ۶۰۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۴هزار و ۱۹۵ رای.
تفت و میبد: 
در حوزه انتخابیه تفت و میبد کمال دهقانی فیروزآبادی از مجموع ۶۸هزار و ۳۳۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۰ رای.
لردگان: 
در حوزه انتخابیه لردگان محمد خالدی سردشتی از مجموع ۱۲۷ هزار و ۵۴۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۸ هزار و ۷۵۱ رای.
سقز و بانه: 
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگدلی از مجموع ۱۴۰ هزار و ۷۰۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۸هزار و ۶۷۰ رای.
کرمان و راور:
در حوزه انتخابیه کرمان و راور از مجموع ۳۰۶هزار و ۹۳۴ آرای صحیح ماخوذه محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب ۱۵۷ هزار و ۴۵۰ رای و محمدمهدی زاهدی با کسب ۱۰۸هزار و ۳۱۶ رای.
تربت جام و تایباد و باخرز: 
در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد و باخرز، جلیل رحیمی جهان آبادی از مجموع از مجموع ۱۹۹ هزار و ۷۳۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۰۸هزار و ۹۳۴ رای.
اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار: 
در حوزه انتخابیه اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار ، از مجموع ۱۵۱ هزار و ۲۷۱ آرای صحیح ماخوذه ، علی کاظمی باباحیدری با کسب ۲۱هزار و ۹۵۶ رای و قدرت الله حمزه شلمزاری با کسب ۱۸ هزار و ۱۹۷ رای به مرحله دوم راه یافتند. 
بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر:
در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر، حبیب الله نیکزادپناه از مجموع ۱۳۹هزار و ۴۲۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۲هزار و ۹۸۵ رای. 
نقده و اشنویه:
در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، عبدالکریم حسین زاده از مجموع ۱۱۸هزار و ۶۲۴از مجموع آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۱ هزار و ۹۷۲رای.
شهرکرد:
در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان اردشیر نوریان از مجموع ۱۵۲هزار و ۵۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۲هزار و ۱۵۲رای.
شبستر:
در حوزه انتخابیه شبستر از مجموع ۷۶هزار و ۲۲۵ آرای صحیح ماخوذه ، معصومه آقاپور علی شاهی با کسب ۱۲هزار و ۳۱۴ رای و علی علیلو با کسب هشت هزار و ۵۱۱ رای به مرحله دوم راه یافتند.
بستان آباد:
در حوزه انتخابیه بستان آباد محمد وحدتی هلان از مجموع ۶۲هزار و ۷۲۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰ هزار و شش رای.
فلاورجان:
در حوزه انتخابیه فلاورجان، سیدناصر موسوی لارگانی از مجموع ۹۷ هزار و ۱۷۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۶هزار و ۲۰۸رای.
بهشهر، نکا و گلوگاه: 
در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه، علی محمد شاعری از مجموع ۱۶۷هزار و ۶۶۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۰هزار و ۴۰۳
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب :
درحوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب از مجموع ۲۲۱هزار و ۳۰۱ آرای ماخوذه، همایون هاشمی با کسب ۵۱هزار و ۴۸۸ رای و محمد میرزایی با کسب ۴۹هزار و ۸۴۶ رای و جهانبخش محبی نیا با کسب ۴۸ هزار و ۱۳۶ رای و مهدی عیسی زاده با کسب ۴۳هزار و ۴۶۱ رای به دور دوم راه یافتند.
سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگلری از مجموع ۱۴۰هزار و ۷۰۸آرای ماخوذه با کسب ۵۸هزار و ۶۷۰ رای به عنوان نماینده منتخب معرفی شد.
لنگرود:
در حوزه انتخابیه لنگرود مهرداد بائوج لاهوتی از مجموع ۷۵هزار و ۷۳۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۸هزار و ۸۴۶رای.
گرگان و آق قلا:
در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از مجموع ۲۴۶هزار و ۷۴ آرای صحیح ماخوذه ، عبدالغفور امان زاده با کسب ۴۸ هزار و ۸۹۴ رای و نورمحمد تربتی نژاد با کسب ۴۷هزار و ۴۶۷رای و نبی هزار جریبی با کسب ۴۵ هزار و ۹۴ رای و سیدعلی طاهری با کسب ۴۳هزار و ۳۰۱رای به مرحله دوم راه یافتند.
نهاوند:
در حوزه انتخابیه نهاوند حسن بهرام نیا از مجموع ۹۰هزار و ۴۳۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۱هزار و ۱۳۲ رای.
لامرد:
در حوزه انتخابیه لامرد سید محسن علوی از مجموع ۸۴هزار و ۵۹۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۰هزار و ۴۱۴رای.
کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن:
در حوزه انتخابیه کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن، بهروز بنیادی از مجموع ۱۶۲هزار و ۲۱۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۸هزار و ۶۶۰رای.
آستارا:
در حوزه انتخابیه آستارا ولی داداشی از مجموع ۴۹ هزار و ۷۲۹آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۴هزار و ۱۷۳ رای.
آمل:
در حوزه انتخابیه آمل، عزت الله یوسفیان ملا از مجموع ۱۸۱هزار و ۹۶۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۸۴هزار و ۴۵۳ رای.
الیگودرز:
در حوزه انتخابیه الیگودرز محمد خدابخش از مجموع ۷۱هزار و ۲۰۱آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰هزار و ۹۹۱رای.
شیروان:
در حوزه انتخابیه شیروان ، عبدالرضا عزیزی از مجموع ۸۰هزار و ۱۱۸آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۷هزار و ۱۷۹رای.
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب:
در حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب، فرهاد تجری از مجموع ۱۰۸هزار و ۶۹۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۰هزار و ۷۳۱رای.
پارس آباد و بیله سوار:
در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از مجموع ۱۲۷هزار و ۸۷۹آرای صحیح ماخوذه ایرج بیگدلو با کسب ۲۰هزار و ۴۹۹رای و شکورپور حسین شقلان با کسب ۱۷هزار و ۴۷۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
نور و محمود آباد:
در حوزه نور و محمودآباد علی اسماعیلی از مجموع ۱۳۶هزار و ۳۳۱آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۶هزار و ۸۹۱ رای.
مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد:
در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد، از مجموع ۱۱۱هزار و ۸۳۱ آرای صحیح ماخوذه، محمدرضا صباغیان بافقی با کسب ۲۷هزار و ۴۸۳ رای و محمدرضا بابایی دره با کسب ۲۲هزار و ۱۴۱ رای به مرحله دوم راه یافتند.
شاهرود و میامی:
در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی از مجموع آرای ۱۳۰هزار و ۳۲۰ رای ماخوذه صحیح سیدحسن حسینی با کسب ۴۹ هزار و ۹۷۰ رای حائز اکثریت آرا شد.
بوکان:
در حوزه انتخابیه بوکان از مجموع ۱۰۹هزار و ۷۶۱ آرای ماخوذه صحیح محمدقسیم عثمانی با کسب ۴۷هزار و ۱۶۲ رای حائز اکثریت آرا شد.
سراب: در حوزه انتخابیه سراب از مجموع ۷۳هزار و ۴۹ رای ماخوذه صحیح یوسف داودی با کسب ۱۶هزار و ۲۸۴ رای و محمد نصیرپور سردهایی با کسب ۱۵هزار و ۱۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
بابلسر و فریدون کنار:
در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون کنار از مجموع ۹۱هزار و ۹۳۵ رای ماخوذه صحیح ولی الله نانوکناری با کسب ۳۹هزار و ۳۱۹ رای حائز اکثریت آرا شد.
اردکان:
در حوزه انتخابیه اردکان از مجموع ۳۹هزار و ۶۶۵ آرای ماخوذه صحیح محمدرضا تابش با کسب ۲۵هزار و ۵۷۱ رای حائز اکثریت آرا شد.
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه:
در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه از مجموع ۱۰۴هزار و ۲۱۴ آرای ماخوذه صحیح محمدرضا امیر حسنخانی با کسب ۵۱هزار و ۶۱۵ رای حائز اکثریت آرا شد.
بیرجند، درمیان و خوسف:
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف از مجموع ۱۷۲هزار و ۵۴۲ آرای ماخوذه صحیح سیدمحمدباقر عبادی با کسب ۵۹هزار و ۳۶۱ رای حائز اکثریت آرا شد.
بوئین زهرا و آوج:
در حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج از مجموع ۸۶هزار و ۴۴۱ آرای ماخوذه صحیح روح الله بابایی صالح با کسب ۳۳هزار و ۴۸۶ رای حائز اکثریت آرا شد.
مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان:
در حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از مجموع ۱۸۶هزار و ۳۴۰ آرای ماخوذه صحیح محمدمهدی برومندی با کسب ۵۵هزار و ۷۹۷ رای حائز اکثریت آرا شد.
رامهرمز و رامشیر:
در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر اقبال محمدیان از مجموع ۹۹هزار و ۱۵۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۵هزار و ۴۵۵رای موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح شد.
ملکان:
در حوزه انتخابیه ملکان، سلمان خدادادی از مجموع ۶۶هزار و ۶۹۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۳هزار و ۱۳۲ رای توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
اهر و هریس:
در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز از مجموع ۷۹ هزار و ۸۹۵ آرای صحیح ماخوذه بیت الله عبدالهی با کسب ۱۷هزار و ۷۲ رای و مهدی حسینیان سراجه لو با کسب ۱۳ هزار و ۳۴۳ رای به مرحله دوم راه یافتند.
خوی و چایپاره:
در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره سیدتقی کبیری از مجموع ۱۹۲هزار و ۲۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۳ هزار و ۶۹۴ رای موفق به کسب اکثریت آرا شد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.