خبرخوش اوحدی برای دارندگان فیش عمره

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: دارندگان فیش عمره مفرده از تسهیلات بانکی برخوردار می شوند.

سعید اوحدی گفت: آن دسته از متقاضیان اعزام به عمره مفرده که یک میلیون تومان در دو بانک ملی و ملت ودیعه گذاری کرده اند، برای سفر به اعتاب مقدسه تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه دولت مبنی بر تعلیق سفرعمره، مذاکراتی را با دو بانک ملی و ملت شروع کردیم تا بتوانیم برای مردمی که مشتاق سفرهای زیارتی هستند تسهیلاتی را فراهم کنیم.
اوحدی تاکید کرد: مذاکرات اولیه انجام و موافقت های اصولی صورت گرفته و امیدواریم در قالب یک تفاهم نامه مکتوب به امضا برسد تا بتوانیم تسهیلات ارزان قیمت برای آن دسته از زائرانی که یک میلیون تومان در این دو بانک ودیعه گذاری کرده اند، فراهم کنیم.
رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: اولویت فیش عمره این دسته از زائران پابرجا خواهد ماند و این تسهیلات صرفا برای جبران مدت زمانی است که مبالغ زائران در این دو بانک ودیعه گذاری شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.