عبور از میان شفق قطبی در ایستگاه فضایی/توئیت فضانورد انگلیس

از شفق‌ قطبی تاکنون تصاویر مختلفی از ایستگاه فضایی منتشر شده است اما تیم پیک،فضانورد انگلیس تصویر متفاوتی از این پدیده را با عبور از میان شفق قطبی در توئیتر خود منتشر کرده است.

تیم پیک این عکس را ۲۳ فوریه ۲۰۱۶ گرفته است. شفق قطبی پدیدهٔ ظهور نورهای رنگین و متحرک در آسمان شب است و معمولاً در عرض‌های نزدیک به دو قطب زمین که براثر برخورد ذرات باردارِ بادِ خورشیدی و یونیزه شدن مولکول‌های موجود در یون‌سپهر (یونوسفر) زمین به وجود می‌آید.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.