از سرگیری فعالیت چهارمین راکتور هسته‌ای ژاپن

راکتور هسته‌ای تاکاهاما متعلق به شرکت برق کانزای روز جمعه با از سرگیری فعالیتش چهارمین راکتور هسته‌ای ژاپن است که پس از بروز فاجعه‌ی هسته‌ای فوکوشیما فعالیت آن از سر گرفته شد.

به نقل از ژاپن تایمز، واحد ۴ نیروگاه هسته‌ای تاکاهاها از سوخت ترکیبی اورانیوم و پلوتونیوم استفاده می‌کند.
شرکت برق کانزای (کپکو) اعلام کرده است که حفظ ایمنی این نیروگاه همواره اولویت اصلی خواهد بود.
از سرگیری فعالیت واحد ۴ نیروگاه هسته‌ای تاکاهاها یک هفته پس از آن انجام شد که نشت آب رادیواکتیو از سیستم خنک کننده‌ی این راکتور فعالیت این راکتور را متوقف کرد، البته این حادثه خطری را متوجه محیط زیست نکرد.
بنابر برنامه شرکت کپکو، قرار است راکتور ۴ تاکاهاما تولید برق را از روز دوشنبه آغاز کند و چند روز بعد به حداکثر توان خروجی خود برسد.
از سرگیری فعالیت راکتور ۴ نیروگاه هسته‌ای تاکاهاها یک ماه پس از سرگیری فعالیت واحد ۳ این نیروگاه آغاز شد.
هم‌چنین دو راکتور هسته‌ای سندای نیز آگوست سال گذشته فعالیت خود را از سر گرفتند.
علاوه بر از سرگیری فعالیت راکتور‌های ۳ و ۴ تاکاهاها، که ۳۰ سال عمر دارند کپکو تصمیم دارد که راکتورهای ۱ و ۲ این نیروگاه که ۴۰ سال عمر دارند را بار دیگر فعال کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.