اعتراض بعیدی نژاد به دولت عربستان

مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه به صادرنشدن روادید برای هیات ایرانی از سوی دولت عربستان اعتراض کرد.

حمید بعیدی نژاد  گفت: جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفتار خلاف قانون و تبعیض آمیز عربستان سعودی در صادرنکردن روادید برای هیات جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس مقامات ارشد اعضای سازمان همکاری اسلامی در جده ،مراتب اعتراض خود را به مراجع ذیربط اعلام کرده است . 
وی تاکید کرد: هر تصمیمی که بدون مشارکت هیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران در جده اتخاذ شود ، فاقد هرگونه رسمیت و اعتباری خواهد بود. 
اجلاس مقامات ارشد سازمان همکاری اسلامی که پیش نویس اسناد و قطعنامه های اجلاس آینده سران این سازمان در استانبول را آماده می کند ، امروز و فردا به ریاست ترکیه درجده برگزار می شود. 
بعیدی نژاد ابراز امیدواری کرد عربستان سعودی با اتخاذ سیاستی واقع بینانه این امکان را فراهم کند که سازمان همکاری اسلامی به جای پرداختن به موضوعات فرعی ، به مباحث دارای اولویت جهان اسلام مانند فلسطین، تروریسم ، فرقه گرایی و مشکلات مشترک امت اسلامی بپردازد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.