۲۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های حمل ونقل منتشر می شود

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی از انتشار۲۴ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرح های وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: حدود هفت هزار میلیارد ریال این اوراق مربوط به طرح های شرکت راه آهن است.

امیر امینی افزود: ۱۷هزار میلیارد از این ارواق نیز برای طرح های آزادراهی در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اختصاص می یابد.
وی افزود: برای انجام طرح های آزادراهی در حوزه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و برخی پروژه های دیگر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مجموع ۲۴ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر می شود.
امینی با بیان اینکه این اوراق در اوایل اسفند ماه منتشر خواهد شد٬ گفت: اگر این اوراق خریدار نداشته باشد، بر اساس بند 'ج' تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ قابل واگذاری به پیمانکاران٬ مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح ها خواهد بود.
وی افزود: با انتشار این اوراق بخشی زیادی از بدهی های وزارت راه و شهرسازی قابل تسویه خواهد بود به ویژه اینکه در حوزه آزادراهی می توانیم بدهی شرکت های احداث٬ بهره برداری و نگهداری آزادراه ها را پرداخت کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: در بخش ریلی نیز حدود ۹ هزار میلیارد ریالی بدهی وجود دارد که اگر از اوراق استقبال شود قطعا قابل واگذاری است به این ترتیب حدود ۲ هزار میلیارد ریال بدهی باقی مانده بخش ریلی از طریق های دیگر پرداخت خواهد شد.
وی افزود: دولت پیش بینی بسیار خوبی کرده تا در شرایط سخت اقتصادی با توجه به درآمدهای کشور و وضعیت فروش نفت و دوران سخت پسا تحریم، با اوراق مشارکت بتوانیم بخشی از بدهی های خودمان را به پیمانکاران و مشاوران پرداخت کنیم تا پروژه های عمرانی نیز رشد قابل توجهی داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی همچنین به انتشار اسناد خزانه اشاره و گفت: این اقدام باعث شد که تعداد پروژه های متوقف شده بسیار کاهش یابد و با هماهنگی که وزارتخانه های اقتصاد و راه و شهرسازی٬ سازمان مدیریت و برنامه ریزی٬ بورس و فرابورس٬ بانک مرکزی و بانک ملی در انتشار اسناد خزانه داشتند، سبب رقابت در جذب آن ها شد و دغدغه بزرگی را در دولت کاهش داد.
امینی اظهارداشت: امیدواریم ۱۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز از این محل به پروژه ها اعتبار تزریق شود تا بار گرانی را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی برداریم.
وی افزود: این در حالی است که تاکنون ۲۰ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال مجوز اسناد خزانه گرفتیم که ۲۰ هزار میلیارد ریال آن منتشر و چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن انتشار نیافته است. 
به گزارش ایرنا، به منظور پرداخت طلب پیمانکاران و انجام طرح های عمرانی در حوزه راه و شهرسازی دولت تصمیم گرفت میزان زیاد بدهی پیمانکاران این حوزه را از محل انتشار اسناد خزانه با سود مناسب سالیانه و اوراق مشارکت به آنها پرداخت کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.