دستورالعمل پروازهای چارتری به شرکت های هوایی ابلاغ شد

سازمان هواپیمایی کشوری در آستانه آغاز نوروز و افزایش تقاضا برای سفر، دستورالعمل پروازهای چارتری را به شرکت های هوایی ابلاغ کرد.

بر اساس بخشی از این دستورالعمل چارتردهنده مسئول انجام پرواز، در صورت تاخیر، ابطال و یا اختلال در انجام پرواز، باید بر اساس دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی اقدام کند و مسئولیت رسیدگی، تعیین تکلیف و جبران خسارات مسافران در پروازهای تاخیری و ابطالی بر عهده چارتر دهنده است و قابل انتقال به غیر نخواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، چارتردهنده مسئول انجام پروازها مطابق زمان اعلام شده خواهد بود و دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری مسئول اجرای آن خواهد بود.
در این دستورالعمل تاکید شده است پرواز چارتری (دربستی) پروازی است که به صورت غیربرنامه ای همه ظرفیت یک هواپیما را به صورت دربستی در اختیار چارترکنندگان قرار می دهد.
به گزارش ایرنا، پیش از این «رضا جعفرزاده» مشاور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرده بود در تعطیلات نوروزی بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ مجوز پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی به صورت برنامه ای و فوق العاده صادر شده است که ۳۰ درصدی آن به صورت چارتری خواهد بود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.