تامین مالی ۹۵۰۰ میلیارد ریالی سه شرکت فولادی و پتروشیمی در بورس کالا

مدیرعامل بورس کالا گفت: تامین مالی ۹۵۰۰ میلیارد ریالی سه شرکت فولادی و پتروشیمی بزودی در بورس کالا انجام می شود.

«حامد سلطانی نژاد» افزود: پذیرش قراردادهای سلف موازی استاندارد تیرآهن۱۴ تولیدی شرکت ذوب آهن اصفهان، اوره گرانول تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس و اوره شرکت پتروشیمی شیراز در مجموع به میزان ۹۵۰۰ میلیارد ریال در هشتاد و یکمین نشست هیات پذیرش کالا و اوراق مبتی بر کالا تصویب شد.
وی اضافه کرد: قرارداد سلف موازی استاندارد تیرآهن۱۴ شرکت ذوب آهن به حجم عرضه اولیه حداکثر ۲۰۰ هزار تن به ارزش دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است و طبق مصوبه هیات پذیرش، عرضه اولیه این اوراق در دو مرحله «۱۵۰۰ میلیارد و یک هزار میلیارد ریالی» انجام می گیرد.
این مسئول اعلام کرد اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن۱۴ یک برگ (معادل یک تن) خواهد بود و افزود: اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن ۱۴ منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال ۲۴ و ۲۷ درصد خواهد بود و شرکت تامین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف موازی استاندارد تیرآهن را پیش از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۳ درصد روزشمار سالیانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید خواهد کرد.
سلطانی نژاد گفت: همچنین در این نشست پذیرش قرارداد سلف موازی استاندارد اوره گرانول پتروشیمی پردیس به حجم عرضه اولیه حداکثر ۳۸۰ هزار تن به ارزش سه هزار میلیارد ریال نیز تصویب شد.
وی گفت: طبق مصوبه هیات پذیرش، عرضه اولیه این اوراق در دو مرحله به فاصله زمانی سه ماه هر یک به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام می گیرد و اندازه هر قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد اوره گرانول یک برگ(معادل یک تن) خواهد بود.
به گفته وی، اوراق سلف موازی اوره گرانول منضم به اختیار فروش و خرید تبعی به ترتیب با نرخ قیمت اعمال ۲۳ و ۲۴ درصد خواهد بود 
این مسئول اضافه کرد: شرکت تامین سرمایه امین بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را قبل از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۲ درصد روزشمار سالانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید می کند.
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: همچنین در نشست هیات پذیرش انتشار اوراق سلف موازی استاندارد محصول اوره تولیدی شرکت پتروشیمی شیراز به حجم عرضه اولیه نزدیک به ۵۷۲ هزار تن به ارزش چهار هزار میلیارد ریال تصویب شد.
وی گفت: نرخ قیمت اعمال در اختیار فروش و خرید تبعی برای این اوراق به ترتیب ۲۳ و ۲۴ درصد و شرکت تامین سرمایه ملت بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق سلف استاندارد اوره گرانول را پیش از سررسید تعهد کرده است و اوراق سلف را طی عمر اوراق با نرخ ۲۳ درصد روزشمار سالیانه به علاوه قیمت اوراق در عرضه اولیه بازخرید می کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.