سن کفالت معافیت سربازی ۷۵ سال است

رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا گفت: سن کفالت برای معافیت سربازی ۷۵ سال است و زیر سن ۷۵ سال باید دارای بیماری خاصی باشد که در صورت نیاز به مراقبت داشتن، کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی آن را تایید می‌ کند.

سردار سرتیپ سید حمید صدرالسادات افزود: در صورتیکه فرزند تک پسر مستنداتی مبنی بر از کار افتادگی پدر خود را به پلیس +۱۰ ارائه دهد، گروه پزشکی بر اساس وضعیت جسمی پدر از کار افتادگی وی را بررسی و مشارالیه (تک پسر) معاف می‌شود.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.