تاکید معاون رئیس‌جمهور بر نقش ممتاز بانک ملی ایران در برنامه‌های توسعه‌ای کشور

معاون رئیس‌جمهور بر نقش ممتاز بانک ملی ایران در برنامه‌های توسعه‌ای کشور تاکید کرد.

محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران یکی از بانک‌های دولتی و موثر در نظام بانکی است و در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به‌ویژه در فرآیند جدید نقش موثر و ممتازی ایفا می‌کند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: انتظار داریم با برخورداری از این پشتیبانی اقتصادی، در راستای تحقق برنامه‌های توسعه، بیش از پیش موفق عمل کنیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.