اقدام عملیاتی بانک ملی ایران در جهت حمایت از کالای داخلی

بانک ملی ایران در راستای حمایت از کالای ایرانی، بیش از ۱۰۰هزار تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی با دوام داخلی در سال گذشته پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حمایت از تولید داخلی و بازار اشتغال همواره یکی از محوری‌ترین سیاست‌های بانک بوده و از این رو در سال گذشته ۱۰۰هزار و ۸۹۶ فقره تسهیلات به ارزش ۸هزار و ۵۵۳میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی برای خرید کالای داخلی تخصیص داده شده است.
همچنین طی مدت مذکور، ۱۱۹هزار و ۷۳۰میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال در ۸۴هزار و ۶۸۷ فقره توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
همچنین پرداخت ۹۹هزار و ۸۰۷ فقره تسهیلات تهیه لوازم و وسایل خانوارها به ارزش ۱۹هزار و ۵۱۰میلیارد ریال از دیگر اقدامات این بانک در سال گذشته بوده است.
بانک ملی ایران در راستای رفع نیازهای ضروری خانوار نیز ۸۲۹هزار و ۴۶۱ فقره تسهیلات به صورت فروش اقساطی، جعاله و مرابحه پرداخت کرده است که ارزش این تسهیلات به ۱۹۲هزار و ۳۷۲میلیارد ریال می‌رسد.
ازدواج و تهیه جهیزیه از دیگر بخش‌های تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ بوده و طی مدت مذکور، ۲۳۲هزار و ۱۲ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴هزار و ۱۸۱میلیارد ریال پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.