بهره‌مندی ۶۷۳هزارمیلیارد ریالی بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در راستای همسویی با سیاست‌های دولت در جهت توسعه طرح‌های اشتغال‌زا و کمک به رونق بخش‌های مختلف اقتصادی، بیش از ۱میلیون و ۶۸۱هزار فقره تسهیلات به ارزش ۶۷۳هزار و ۶۰۳میلیارد ریال طی سال گذشته به اقتصاد کشور تزریق کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای به کارگیری ظرفیت‌های خود در جهت رونق بخش‌های اقتصادی و با توجه به جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور، توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی این بخش داشته و بر همین اساس در سال گذشته بالغ بر ۸۶هزار و ۶۵۵میلیارد ریال تسهیلات در ۲۶هزار و ۹۱۲ فقره پرداخت کرده است.
سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز از تسهیلات پرداختی بانک به بخش‌های مختلف اقتصادی در مدت مذکور، بالغ بر ۶۳هزار و ۳۳۴ فقره به ارزش ۲۷هزار و ۲۱۵میلیارد ریال بوده است.
همچنین بخش مسکن و ساختمان نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین محرکه‌های رونق اقتصاد کشور همواره مورد توجه بانک ملی ایران بوده و از این رو تخصیص ویژه تسهیلات به این بخش در سال گذشته در دستور کار بانک قرار گرفته است.
بر این اساس در مدت مذکور، ۱۳هزار و ۷۷۵میلیارد ریال تسهیلات در ۴۸هزار و ۷۵۹ فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است.
بنگاه‌های بخش بازرگانی نیز ۱۱۶هزار و ۸۹۲ فقره تسهیلات به ارزش ۶۱هزار و ۸۳۴میلیارد ریال دریافت کرده‌اند.
در سال گذشته همچنین بیش از یک‌میلیون و ۴۲۴هزار فقره تسهیلات نیز به ارزش ۴۸۰هزار و ۷۳۳میلیارد ریال به بخش خدمات و ۷۵۹ فقره تسهیلات به ارزش ۳هزار و ۳۵۱میلیارد ریال به بخش صادرات پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.