سعیدم کجایی؟ دقیقاً کجایی؟!

«عجب رسمیه!» عنوان فتوطنز احمدرضا کاظمی در کانال شهرونگ است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.