“جیمزباند آلمان” مامور شکار تروریست‌ها در اتحادیه اروپا

گرهارد کنراد، مأموری که به “جیمزباند” آلمان” نیز معروف است، به سمت هماهنگ‌کننده‌ی امور جاسوسی اتحادیه‌ اروپا علیه فعالیت‌های تروریستی انتخاب شد. این اتحادیه، تاکنون فاقد یک سازمان اطلاعات و امنیت مستقل بوده است.

سازمان اطلاعات و امنیت آلمان اعلام کرد، گرهارد کنراد از سال ۲۰۱۶ به عنوان هماهنگ‌کننده‌ی سازمان‌های امنیت کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، به بروکسل می‌رود. این مامور کهنه‌کار سازمان امنیت آلمان قرار است در مقام جدید خود، امر رد و بدل کردن اطلاعات میان سازمان‌های امنیت ۲۸ کشور اروپایی را سر و سامان دهد. این امر به ویژه در شرایطی که فعالیت‌های تروریستی در اروپا شدت گرفته، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

گرهارد شیندلر، رییس سازمان اطلاعات و امنیت این کشور با اشاره به شرایط بحرانی امنیت در اروپا در این رابطه گفت: «همکاری‌ مبنی بر اعتماد کامل میان نهادهای اطلاعاتی اروپا در شرایط حاضر اهمیت بسزایی دارد.»

کارشناسان معتقدند که یک "وظیفه‌ سنگین" به عهده‌ کنراد گذاشته شده است. اتحادیه‌ی اروپا فاقد نهاد مستقل گردآوری و ارزیابی اطلاعات امنیتی است. تنها سازمان این اتحادیه که "مرکز بررسی و ارزیابی شرایط " (INTCEN) نام دارد، به ‌کارهای پژوهشی که در جهت مبارزه با تروریسم اهمیت خاصی ندارند، می‌پردازد. این نهاد ۷۰ کارمند دارد و در زمینه‌ی مسایل سیاسی مربوط به فعالیت‌های کمیسیون سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا تحقیق می‌کند.

کنراد سال‌ها به عنوان کارمند ارشد سفارت آلمان در بیروت و دمشق، میان حزب‌الله و حماس از یک سو و مقامات اسرائیلی از سوی دیگر میانجیگری ‌کرد. گرهارد کنراد به چند زبان از جمله عربی آشناست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.