تخریب تندیس شهریار با حضور عضو شورای شهر!

دادستان پارس‌آباد گفت: یکی از اعضای شورای شهر پارس‌آباد که موقع تخریب تندیس استادشهریار در‌ میدان شهریار پارس‌آباد اردبیل حضور داشت جهت توضیحات احضار شد.

این تندیس که ۱۰ فروردین ماه ۹۴ در میدان شهریار واقع در محله فرودگاه شهر پارس‌آباد مغان رونمایی شده بود، در حالی سه سال از زمان رونمایی آن می‌گذرد که دیروز در این شهر تخریب شد.
تخریب تندیس شهریار در پارس‌آباد مغان
به دنبال تخریب تندیس این شاعر پرآوازه آذربایجان و حساسیت موضوع، طباطبایی دادستان شهرستان پارس‌آباد مغان به این مساله ورود کرد و گفت: در همین رابطه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر پارس‌آباد که هنگام تخریب تندیس استاد شهریار در میدان شهریار شهر پارس‌آباد حضور داشت جهت اخذ توضیحات به دادسرا احضار شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.