عبور میزان پیش‌فروش سکه از مرز ۲میلیون و ۹۱هزار قطعه

بانک ملی ایران تا کنون بیش از ۲میلیون و ۹۱هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طی دو مرحله پیش‌فروش سکه در سال گذشته بیش از ۱میلیون و ۲۰۰‌هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، درخواست پیش‌فروش بیش از ۸۰۳هزار قطعه سکه به صورت یک ساله بوده است.
در سال جاری نیز تا پایان روز ۱۹ فروردین بیش از ۸۹۱هزار قطعه سکه توسط متقاضیان پیش‌خرید شده که از این تعداد، پیش‌فروش حدود ۵۶۲هزار قطعه سکه به صورت شش ماهه بوده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.