خطر برخورد اجرام فضایی با زمین جدی است

گروهی از اخترشناسان هشدار دادند زمین بیشتر از آنچه از قبل تصور می‌شد در معرض خطرات جدی ناشی از یک برخورد یک جرم فضایی قرار دارد.

اکثر مطالعات مربوط به بررسی احتمال برخوردهای شهاب سنگی و سیارکی با زمین معطوف به اجرام فضایی کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری شده است.
اما اکنون گروهی از اخترشناسان به این نکته اشاره می‌کنند که طی دو دهه اخیر صدها دنباله‌دار موسوم به centaur شناسایی شده‌اند که اگرچه مدار حرکتی بزرگتری دارند اما باید آن‌ها را در فهرست اجرام فضایی خطرناک برای زمین قرار داد.
این دسته از اجرامی که در واقع توپ‌هایی متشکل از یخ و گرد و غبار هستند حدود ۴۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بزرگی دارند و به جهت داشتن مدار گردشی بیضوی و ناپایدار می‌توانند برای زمین خطرناک باشند. شروع این مدار از جایی در اطراف نپتون به عنوان دورافتاده‌ترین سیاره منظومه شمسی آغاز می‌شود.
این دسته از اجرام فضایی در مسیر حرکتی خود از کنار مشتری، زهره، اورانوس و نپتون عبور می‌کنند که در نتیجه تأثیرپذری از میدان مغناطیسی آن‌ها به سمت زمین منحرف می‌شوند. البته این اتفاق هر ۴۰ تا ۱۰۰ هزار سال یکبار روی می‌دهد.
به عقیده اخترشناسانی که هشدار اخیر را منتشر کرده‌اند، این دنباله‌دارها در مسیر نزدیک شدن به خورشید به تدریج از هم فروپاشیده و به خرده سنگ‌هایی تبدیل می‌شوند که برخوردشان با زمین غیرقابل اجتناب خواهد بود.
نکته نگران‌کننده از دید این اخترشناسان اینجاست که هر یک از این اجرام فضایی که با نام centaur شناخته می‌شوند بیش از تمام سیارک‌های کشف شده در اطراف زمین جرم دارند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.