تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران در بازار اشتغال

بانک ملی ایران در راستای حمایت از تولید و اشتغال در بهمن ماه امسال تسهیلات متنوعی را به بخش‌های تولیدی و کسب‌وکار پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه، بالغ بر ۹هزار و ۷۰۵میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌های حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید در ۶۵هزار و ۶۹۷ فقره پرداخت شده است.
همچنین بانک ملی ایران طی مدت مذکور، تعداد ۷۵هزار و ۴۷۹ فقره تسهیلات سرمایه در گردش برای حمایت از تولید و اشتغال به ارزش ۹۷هزار و ۶۵۷میلیارد ریال تخصیص داده است.
پرداخت ۱۴هزار و ۷۶۷ فقره تسهیلات سرمایه ثابت برای بخش‌های تولیدی (صنعت، معدن و کشاورزی) به ارزش ۱۶هزار و ۲۱۳میلیارد ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.
این بانک پرداخت تسهیلات حمایتی از کسب‌وکار و رونق بازار در بخش بازرگانی را نیز در دستور کار قرار داده و در یازده ماه ابتدای سال جاری تعداد ۱۱۶هزار و ۸۹۲ فقره تسهیلات به ارزش ۶۱هزار و ۸۳۴میلیارد ریال پرداخت کرده است.
همچنین تا پایان بهمن ماه امسال، ۶۸۳ فقره تسهیلات صادراتی نیز به ارزش ۲هزار و ۸۷۲میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.