کسب گواهی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ توسط بانک ملی ایران

اداره کل آموزش بانک ملی ایران برای نخستین بار موفق به کسب گواهی استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ و گواهی مربوطه از موسسه ICT ایتالیا شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ایزو ۱۰۰۱۵ یکی از استانداردهای بین‌المللی اصول مدیریت کیفیت است که بر اهمیت مدیریت منابع انسانی و نیاز به آموزش مناسب تاکید دارد و بانک ملی ایران به عنوان دومین بانک در میان بانک‌های عضو کمیسیون، موفق به دریافت آن شده است.
این استانداردها راهنمایی‌هایی را برای یاری رساندن به سازمان و کارکنان هنگام بررسی مسایل آموزشی ارایه می‌کند و از پنج بخش تشخیص نیاز آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی، اجرا، ارزشیابی نتایج آموزشی (اثربخشی) و پایش و بهبود فرآیند آموزشی تشکیل می‌شود.
تعیین نیازهای آموزشی واقعی و متناسب با هر شغل، اختصاص دوره و کارگاه‌های آموزشی بر اساس شایستگی‌های احصاء شده، وحدت رویه در اجرای طرح درس در سراسر کشور، اجرای برنامه‌های آموزشی به صورت یکسان در ادارات امور، کاهش چشمگیر هزینه‌های آموزشی با به کارگیری نرم‌افزار مناسب جهت ارزیابی اثربخشی آموزشی و… از جمله نتایج پیش‌بینی شده از اجرای استاندارد مذکور است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.