دفاع تمام‌قد سعید معروف از مهدوی

سعید معروف در صفحه اینستاگرام متنی را در ستایش مهدی مهدوی نوشت.

معروف همراه با تصویر زیر نوشت: «با سابقه‌ترین مرد والیبال؛ ۱۷ سال پر افتخار و به دور از حاشیه و به دور از هر گونه جنجال، اتفاقی نیست که با اراجیف یک مشت غیر حرفه‌ای زیر سوال برود. آن‌هایی هم که به دنبال گرفتن ماهی از آب گل‌آلود هستند، مطمئنا لنگ کفشی بیش نصیب‌شان نخواهد شد.»

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.