تسویه دستور پرداخت‌های مشتری در ساتنا، ساعت ۱۴ روز اداری

بر اساس اعلام مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی، دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان به حساب‌های دیگر در سایر بانک‌ها صرف‌نظر از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدا، تا ساعت ۱۴ روزهای اداری صورت می‌گیرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌ها را انجام می‌دهد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.