راهبرد دولت در ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، هم شجاعانه، هم کارآمد

سخنان رئیس‌جمهور محترم در گفت‌وگوی زنده با مردم درباره موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و صندوق‌ها از جهات مختلفی قابل تامل است.

دکتر روحانی در فرازی از سخنان خود گفتند: «یک نکته‌ای را می‌خواهم از مردم خواهش کنم. هر بانکی یا هر صندوقی اگر خلاف متعارف به مردم قول سود داد آن‌ها بدانند که اینجا خطری وجود دارد. یعنی اگر یک کسی صدا زد و گفت من سود بالاتری می‌دهم مردم احساس خطر و شک و تردید کنند. چون وقتی سود زیاد می‌دهد چطور می‌خواهد آن مبالغ را تامین کند؟ آن‌ها برای جذب پول، برخلاف مقررات قول سود دادند.»
نکته اول این است که دولت یازدهم و دوازدهم گام‌های بلندی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برداشته‌اند. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سایه سیاست‌های دولت، برنامه مفصلی را برای ساماندهی موسسات مالی اعتباری غیرمجاز تدارک دیده‌اند. مقایسه کارهای انجام شده در دولت یازدهم و دوازدهم با دولت‌های پیشین در امر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی نشان می‌دهد که عمق کارهای انجام شده درخور تعمق و تحسین است.
در این میان دولتمردان در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفتار و انذار فراوانی داده‌اند که طبیعتا در آگاه‌سازی مردم و پرهیز آن‌ها از افتادن در دام این طراران بازار پولی نقش مهمی دارد.
نکته دوم این است که بانک‌های جاافتاده‌ای که در گذر زمان، حساب خود را به نظام پولی و مالی کشور پس داده‌اند و کارنامه شفاف حاکى از عملکرد آن‌ها که نشأت گرفته از اعتماد عظیم مردم به آنان مى‌باشد برای همه روشن است بهترین تکیه‌گاه و ستون نظام پولی و مالی کشور هستند. بانک‌ها در سال‌های گذشته از عملکرد این گونه موسسات در پرداخت سودهای غیرمتعارف صدمات و لطماتی را دیده‌اند اما با این وجود با ارجحیت مصالح ملی و رعایت جوانب اقتصاد کشور از ورود به موج پرداخت سودهای غیرمتعارف پرهیز کردند و بر سبیل اعتدال و قانون راه پیمودند.
گذر زمان نشان داد که راه این دسته از بانک‌ها تا چه اندازه درست بوده و موسساتی که با گام‌های بلند در پرداخت سود بانکی، ره صد ساله را در عرض چند سال می‌خواستند بپیمایند، هم خود و هم سپرده‌گذاران خود را به چه بیراهه‌ها کشانده‌اند.
اکنون با شرایط به وجود آمده ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی به نقطه عطف تاریخی خود نزدیک شده است. دیگر این گونه موسسات توان آن را ندارند که مانند گذشته با اسامی مقدس، سپرده‌گذاران را جذب و منابعشان را در معرض خطر قرار دهند.
در این مسیر آگاهی بخشیدن به مردم و شناساندن خطرات موجود سپرده‌گذاری در این گونه  موسسات، مسیر درستی است که تا عالی‌ترین مقام دولت در حال پیمودن آن هستند.
* دکتر محمدرضا حسین‌زاده، مدیر عامل بانک ملی و رئیس شوراى هماهنگی بانک‌هاى دولتى
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.