تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران برای خانوارها

بانک ملی ایران در سال جاری تسهیلات متنوعی را برای خانوارها از فروش اقساطی کالای مصرفی بادوام داخلی گرفته تا رفع نیازهای اساسی تخصیص داده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تسهیلات پرداختی این بانک به خانوارها از ابتدای سال تا پایان آذرماه شامل ۵۳۵هزار و ۶۲۵ فقره تسهیلات رفع نیارهای اساسی خانوار در قالب فروش اقساطی، جعاله و مرابحه به ارزش ۱۲۰هزار و ۲۳۴میلیارد ریال است که حدود ۲۳ درصد مجموع تسهیلات پرداختی نه ماه ابتدای امسال را شامل می‌شود.
همچنین ۱۹هزار و ۵۰۹میلیارد ریال تسهیلات تهیه لوازم و وسایل خانوار در قالب مشارکت مدنی بخش خدمات در ۹۹هزار و ۸۰۱ فقره توسط این بانک پرداخت شده است.
از مجموع تسهیلات پرداخت شده بانک ملی ایران در ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۹هزار و ۳۰۴میلیارد ریال آن در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه در حدود  ۱۸۵هزار فقره تخصیص یافته است.
این بانک در مدت مذکور حدود ۷۲هزار فقره تسهیلات فروش اقساطی خرید کالای مصرفی بادوام داخلی نیز به ارزش ۶هزار و ۳۲۱میلیارد ریال پرداخت کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.