تسهیلات حمایتی بانک ملی ایران برای خوداشتغالی و مشاغل خانگی

بانک ملی ایران از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، بالغ بر ۲۲ هزار و ۴۳۸ فقره تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در هفت ماه ابتدای امسال تعداد ۱۴هزار و ۸۰۹ فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش حدود ۲هزار و ۳۳۲میلیارد ریال و بالغ بر ۵هزار و ۱۶۷ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۷۲۵میلیارد و ۹۸۰میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و مسئولیت‌های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان‌های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، یک‌هزار و ۹۹ فقره از این تسهیلات به ارزش ۷۳میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۴۳۱ فقره به ارزش ۳۱میلیارد و ۳۶۰میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.
پرداخت هفت فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش ۳۱۰میلیون ریال و ۹۲۵ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۱۵۷میلیارد و ۲۳۰میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.
همچنین بانک ملی ایران در هفت ماه ابتدای سال جاری در مجموع ۵۸هزار و ۶۰۳میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش در ۴۲هزار و ۱۱۴ فقره برای حمایت از تولید و اشتغال پرداخت کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.