جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان سه‌شنبه ۱۱ آذر

درمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ۹۹ اعلام شد.

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۱۱ آذر ۹۹ اعلام شد.

شبکه ‌آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ فیزیک پودمان دو – پایه ۱۱ و ۱۲- مشترک تمام رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ افترافکت- پایه ۱۲- رشته تصویر سازی – شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه پودمان دو -پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ ساخت قاب ۸ ضلعی – پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ رنگ کاری و رویه کوبی چوب – پایه ۱۲- رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۴ علوم تجربی – فصل ۵ از معدن تا خانه پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ علوم تجربی – فصل ۵ حس و حرکت پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ علوم تجربی – فصل ۴ حرکت چیست ؟ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ رشد حرفه ای معلمان – رشد حرفه ای معلمان

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ زیست شناسی دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ زیست شناسی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰‌ فیزیک دو -پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۸.۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت ۱۱ درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ درس آموزش قرآن چهارم دبستان

ساعت ۱۵ دین و زندگی ۲ بخش معارف پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰ پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.