کشف جسد مرد میانسال در فرودگاه امام

جسد مرد میانسالی که بین یک تا دو هفته از قتلش می‌گذشت در محدوده فضای سبز فرودگاه امام کشف شد.

ساعت ۲۲:۰۵ دیروز پلیس فرودگاه امام خمینی (ره) با بازپرس کشیک قتل تماس گرفت و خبر کشف جسد مرد میانسالی را در محدوده فضای سبز فرودگاه اعلام کرد.

با حضور محسن مدیرروستا بازپرس ویژه قتل پایتخت در محل کشف جسد، فردی که جسد مرد میانسال را کشف کرده بود به بازپرس گفت ساعتی پیش در حال عبور در محدوده فضای سبز فرودگاه بودم که ناگهان جسد مرد میانسال رویش خاک ریخته شده بود توجهم را به خودش جلب کرد. باز نزدیک‌تر شدن به جسد متوجه شدم جسد مرد میانسال داخل چادر رنگی پیچیده شده است و پای جسد از خاک بیرون زده است.

پس از حضور کارشناسان پزشکی قانونی در محل کشف جسد مشخص شد مقتول مرد ۵۰ ساله‌ای است که بین یک تا دو هفته از مرگش می‌گذرد. با دستور محسن مدیرروستا بازپرس جنایی تهران جسد مرد میانسال برای شناسایی هویت و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات در خصوص این پرونده ادامه دارد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.