تاثیر گرمایش زمین بر کشور: افزایش بارش های سیل آسا و روزهای خشک

کاهش روزهای یخبندان در استان های شمال غربی و افزایش فراوانی بارش های سنگین و سیل آسا، شمار روزهای داغ، فرسایش خاک و تشدید فقر پوشش گیاهی از پیامدهای گرمایش کره زمین بر منطقه ایران است.

 رئیس سازمان هواشناسی درباره چشم انداز گرمایش جهانی و تاثیر آن بر پهنه های سکونتگاهی ایران گفت: ایران در منطقه ای با بیشترین حساسیت و تبعات ناشی از تغییرات اقلیمی قرار گرفته است.
«داود پرهیزکار» اضافه کرد: بر اساس نتایج شبیه سازی های انجام شده در زمینه تغییر متغیرهای آب و هوایی تا سال ۲۰۳۹ میلادی (۲۵ سال آتی) نسبت به دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۶ (دوره پایه مشاهداتی) توسط مجمع بین دولتی تغییرات اقلیمی (آی.پی.سی.سی IPCC)، تغییر اقلیمی در ایران چهار پیامد کلی را به دنبال خواهد داشت.

افزایش بارش های سیل آسا و روزهای خشک
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی به افزایش فراوانی بارش های سنگین و سیل آسا تا ۴۰ درصد اشاره کرد و ادامه داد: افزایش فراوانی روزهای داغ با دمای بیش از ۳۰ درجه سلسیوس در بیشتر نقاط کشور بویژه جنوب شرق کشور (استان های سیستان و بلوچستان و کرمان)، کاهش فراوانی روزهای یخبندان در بیشتر نقاط کشور بویژه شمال غرب کشور (استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل) از پیامدهای پیش بینی شده در گرمایش زمین است.
وی اضافه کرد: افزایش فراوانی روزهای خشک در بیشتر نقاط کشور بویژه در مناطق غربی (استان های ایلام، کردستان، لرستان و کرمانشاه) و در جنوب شرق (استان های سیستان و بلوچستان و کرمان) نیز از پیامدهای دیگر این تغییر آب و هوایی به شمار می رود.
رئیس سازمان هواشناسی اضافه کرد: افزایش روزهای خشک موجب وقوع خشکسالی در بیشتر نقاط کشور می شود.
این مقام مسئول در سازمان هواشناسی کشور گفت: اثرات تغییر اقلیمی در پهنه های زیستی ایران در ۶ محور منابع آب، جنگل ها و مراتع کشور، نواحی ساحلی، تنوع زیستی، فعالیت های کشاورزی و شهرهای بزرگ شکل می گیرد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: کاهش سرانه ذخایر آبی کشور تا حدود ۱۳۰۰ متر مکعب که موجب محدودیت در تامین آب شهرها می شود، افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن در بهار را در پی دارد که بیشترین کاهش رواناب در استان های خوزستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان خواهد بود. 
وی اضافه کرد: همچنین کاهش تولید نیروگاه های برقابی کشور در ۲۵ سال آتی بویژه در حوزه های کرخه و کارون که ۹۰ درصد تولید برقابی کشور را تامین می کنند از دیگر آثار تغییر اقلیم بر منابع آب کشور است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین کاهش پوشش گیاهی مراتع کشور بر اثر افت بارش و بروز بارش های سیل آسا، افزایش فرسایش خاک و تشدید فقر پوشش گیاهی مراتع را که به طور مستقیم بر معیشت ساکنان این مناطق تاثیر خواهد داشت از اثرهای تغییر اقلیم بر جنگل ها و مراتع کشور برشمرد.

اخلال در فعالیت اقتصادی ساکنان نواحی ساحلی کشور
پرهیزکار درباره اثر تغییر اقلیم بر نواحی ساحلی کشور شامل منطقه دریای خزر (نواحی ساحلی شمال کشور)، خلیج فارس و دریای عمان (نواحی ساحلی جنوب کشور) گفت: ایران دارای ۲۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی است و ۱۰ میلیون نفر در مناطق ساحلی کشور زندگی می کنند.
وی اضافه کرد: فعالیت اقتصادی اصلی ساکنان نواحی شمال کشور کشاورزی، ماهیگیری و گردشگری و در نواحی ساحلی جنوب کشور ماهیگیری، کشتیرانی و صنعت است که با گرمایش زمین احتمال اخلال در فعالیت اقتصادی ساکنان نواحی ساحلی کشور پیش بینی می شود.

اخلال در فعالیت های کشاورزی
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآوری کرد ایران دارای ۱۰۰ تالاب بزرگ و ۳ هزار و ۴۵۰ رودخانه دائمی و فصلی است که محل زیست طبیعی انواع گونه های جانوری و گیاهی است.
وی گفت: تغییر اقلیم بر تنوع زیستی در مناطق مختلف و در نتیجه بر چرخه حیاط وحش، زندگی و معیشت ساکنان تاثیر می گذارد.
این مقام مسئول، اخلال در فعالیت های کشاورزی را از دیگر پیامدهای منفی گرمایش زمین برشمرد و ادامه داد: با توجه به وابستگی شدید فعالیت های کشاورزی در ایران به شرایط جوی بویژه میزان بارش، تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی و الگوی زندگی و معیشت مردم در این نواحی آثار شدید و تعیین کننده ای خواهد داشت.
پرهیزکار عوامل مهم موثر بر ایجاد شرایط نامطلوب در شهرهای بزرگ را تشریح کرد و گفت: تغییر سیستم های گرمایش ساختمان ها، افزایش آلودگی های مختلف هوا به سبب تردد وسایل نقلیه شخصی، تراکم زیاد ساختمانی بویژه در معابری که ظرفیت محدودی دارند، استفاده از مصالح نامناسب مانند آسفالت که جاذب نور خورشید است، ایجاد اثر جزایر گرمایی در شهرهای بزرگ و تغییر الگوی شهرسازی بویژه مکان یابی نادرست ساختمان های بلند، پیامدهایی است که در شهرهای بزرگ رخ می دهد.

راهکارهای کاهش اثر نامطلوب گرمایش زمین
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره راهکارهای کاهش اثر نامطلوب گرمایش زمین هفت پیشنهاد را مطرح کرد. 
وی بازنگری و تکمیل اسناد، طرح ها و برنامه های فرادست با درنظر داشتن اثرات تغییر اقلیم بر منابع و جابجایی جمعیت با در نظر گرفتن پیامدهای تغییر اقلیم در برنامه های آمایش سرزمین و سیاست های کلان کشور در بخش مسکن، طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای و تحقیق در راه های ارتباط مباحث مقررات ملی ساختمان با معماری سنتی و اقلیم مناطق مختلف کشور را برای مقابله با این معضل ضروری دانست.
این مسئول اضافه کرد: تحقیق در آثار کلان تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و غذایی کشور و تدوین ضوابط و قوانین لازم برای پیشگیری از آثار مخرب تغییر اقلیم در تمامی زمینه های نامبرده شده بخشی از اقدام هایی است که می توان در محور بارنگری و تکمیل اسناد، طرح ها و برنامه های فرادست به کار گرفت.
پرهیزکار انجام و تکمیل پژوهش های کاربردی برای بکارگرفتن فناوری های نوین ساختمان را دومین راهکار برشمرد و افزود: شناسایی، بومی سازی، آموزش و بکارگیری فناوری ها و راهکارهای نوین در معماری و ساختمان سازی برای مقابله با اثرات منفی تغییرات اقلیم روش دیگری است که باید آن را به کار بست. 
وی اضافه کرد: گسترش مطالعات و تحقیقات اقلیمی با به روزرسانی و آشکارسازی تغییر اقلیم در سطح کشور بویژه در سکونتگاه ها و ارتقای مدل های اقلیمی برای افزایش دقت پیش آگاهی بلندمدت دهه ای، سومین راهکاری است که در گرمایش زمین باید به کار بست.
این مقام مسئول عملیاتی کردن قوانین و برنامه های مرتبط با مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی و بکارگیری انرژی های نو و پاک را چهارمین روش مقابله با گرمایش زمین در کشور برشمرد و ادامه داد: گسترش مطالعات در شیوه استفاده از انرژی های نو در ساختمان از اقدام هایی است که در عملیاتی کردن قوانین و برنامه های مرتبط با مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی پیشنهاد می شود.
وی انجام پژوهش های لازم به منظور تبیین، بومی سازی و بکارگیری اصول معماری و شهرسازی پایدار را پنجمین راهکار عنوان کرد و گفت: تحقیق در عوامل معماری و شهرسازی موثر بر آلودگی هوای شهرها و چگونگی تشدید آثار تغییر اقلیم در این مناطق، ارتقای جایگاه صنعت سبز در مسکن و شهرسازی، بررسی نقش سیمای شهری در بهینه سازی مصرف انرژی و بررسی نقش مبلمان شهری در بهینه سازی مصرف انرژی راهکار دیگر مقابله با گرمایش زمین در ایران است.
پرهیزکار ادامه داد: تدوین و گسترش ضوابط و قوانین مرتبط با سامانه های تاسیسات مکانیکی و الکتریکی برای بکارگیری انرژی های پاک و افزایش بهره وری این سامانه ها راهکاری دیگر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: تدوین ضوابط و قوانین جدید و اصلاح و بازنگری قوانین موجود با هدف بهره گیری مناسب از انرژی های نو و پاک برای سامانه های تولید مصالح و فرآورده های ساختمانی مانند سیمان برای افت مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای، راهکار پایانی برای مقابله با گرمایش زمین در ایران است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.