ایران پارسال ۵ میلیون لیتر گازوییل به اقلیم کردستان عراق صادر کرد

پنج میلیون لیتر گازوییل تا پایان سال ٩۴ از مبادی مرزی ایران به اقلیم کردستان عراق صادر شده است تا با قاچاق سوخت مقابله شود.

سوخت گازوییل به علت تفاوت قیمت بالا با کشورهای همسایه بیشترین میزان جذابیت را برای قاچاقچیان سوخت دارد به طوری که تخمین زده می شود بیش از ۸۰ درصد قاچاق سوخت در کشور مربوط به گازوییل است.
طرح های متعددی برای مقابله با قاچاق گازوییل در کشور اجرا شده است که برای نمونه می توان به طرح عرضه سوخت به ازای پیمایش برای خودروهای دیزلی اشاره کرد.
بر اساس برآوردها اجرای این طرح که از مهرماه پارسال اجرا شد، حدود ۱۵ میلیون لیتر مصرف گازوییل را کاهش داد.
طرح دیگری که برای مقابله با قاچاق گازوییل در نواحی مرزی اجرا می شود، فروش مرزی است که بر اساس آن، قیمت سوخت در نواحی مرزی، از نرخ آن نوع سوخت در کشور همسایه کمتر محاسبه می شود.
با اجرای این طرح، از قاچاق سوخت در استان های شرقی و غربی کشور اندکی کاسته و زمینه صادرات قانونی به کشورهای همسایه فراهم می شود.
در همین پیوند، وزارت نفت اعلام کرد تا پایان سال ۱۳۹۴ مقدار پنج میلیون لیتر گازوییل در قالب این طرح به اقلیم کردستان عراق صادر شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب درباره آخرین وضع اجرای این طرح در نواحی مرزی با اقلیم کردستان عراق گفت: طرح فروش گازوییل برای ساکنان مرزی تا شعاع ٢٠ کیلومتری با کشور عراق در منطقه میاندوآب به استناد مصوبه ماده ٢ هیات وزیران درباره «طرح فروش فرآورده های نفتی در مناطق مرزی» اجرا شده است.
«احمد مجرد» افزود: با هدف افزایش صادرات فراورده های نفتی و درآمدزایی دولت، جلوگیری از قاچاق فراورده های نفتی، جمع آوری گالن به دستان در مرزها و ورود در بازار مصرف اقلیم کردستان عراق و همچنین کسب درآمد مرزنشینان، طرح فروش مرزی فرآورده های نفتی از آغاز نیمه دوم بهمن ماه پارسال در منطقه میاندوآب اجرا شد و تا پایان سال نزدیک به پنج میلیون لیتر فراورده گازوییل به ارزش ٣٧ میلیارد ریال فروخته شد.
وی به مزایای اجرای این مصوبه اشاره کرد و گفت: طرح فروش مرزی در این منطقه با نظارت و تایید اداره نظارت بر صادرات فرآاورده های نفتی وزارت نفت و با انجام تشریفات گمرک از طریق گمرگ مرزی پیرانشهر انجام می شود.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.