​خطر استیضاح برای روسف به‌دلیل بحران اقتصادی

مشکلات اقتصادی و کسری بودجه دولت سبب شده تا کنگره برزیل بتواند تا حدود یک ماه دیگر روسف را استیضاح و از قدرت برکنار کند.

دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل تلاش‌ها برای استیضاح وی در کنگره این کشور را «کودتا» خوانده است.
روسف روز چهارشنبه گفت وی با وجود رکود اقتصادی کنونی، به مبارزه برای اجرای برنامه‌های اجتماعی ادامه خواهد داد.
رئیس جمهور برزیل در سخنانی در برازیلیا ضمن انتقاد از تلاش مخالفان برای برکناری وی، از دور سوم برنامه‌های مسکن دولتی خبر داد.
روسف که در سال ۲۰۱۱ جانشین لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهور پیشین برزیل و متحدش در حزب کارگران شد، بیش از دو سال است که به‌دلیل مشکلات اقتصادی و کسری بودجۀ دولت برزیل هدف انتقادات شدید قرار گرفته است.
پیشتر دادگاه فدرال برزیل به‌اتفاق آرا حکم داد که دولت روسف در سال ۲۰۱۴ حساب‌های دولت را برای لاپوشانی کسری مالی گسترده دستکاری کرده است تا وجهۀ وی تخریب نشود و مجدداً به‌عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.
رئیس جمهور برزیل اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و می‌گوید از همه ابزارهای حقوقی موجود برای جلوگیری از استیضاح، استفاده می‌کند.
تلاش روسف برای جلوگیری از استیضاحش در میان رسوایی گسترده فساد مالی و بدترین رکود اقتصادی برزیل طی ۲۵ سال اخیر کار را برای وی دشوار کرده است.
اکنون با توجه به تصمیم تاریخیِ حزب نهضت دموکراتیک، کنگره برزیل می‌تواند تا حدود یک ماه دیگر روسف را استیضاح و از قدرت برکنار کند.
همچنین در ماه‌های اخیر بارها شهرهای مختلف برزیل صحنه برگزاری اعتراضات گسترده مردمی علیه روسف بوده است و معترضان خواستار برکناری وی از قدرت هستند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.