اکونومیست: بدهی های بحرین تا ۲۰۱۷ به ۶۵ درصد درآمد نفتی این کشور خواهد رسید

هفته نامه انگلیسی «اکونومیست»در تحلیلی نوشت: پیش بینی می شود که بدهی های بحرین تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۶۵ درصد تولید ناخالص داخلی آنها برسد.

اکونومیست در این تحلیل به وابستگی کشورهای حاشیه خلیج فارس به درآمدهای نفتی پرداخته و تاکید کرده است که بخش های اقتصادی در این کشورها به شدت به درآمد حاصل از فروش نفت وابسته است و این کشورها باید برای تداوم رشد اقتصادی خود به دنبال تنوع منابع درآمدی خود باشند.
میزان بدهی کشورهای بحرین و عمان تا سال ۲۰۱۷ به ۶۵ درصد تولید ناخالص ملی آنها خواهد رسید و این کشورها برای جبران آن نیازمند رسیدن قیمت نفت به ۱۲۰ دلار در هربشکه هستند تا بتوانند این کسری خود را جبران کنند.
همچنین براساس این تحلیل ذخایر مالی عظیم که کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمان افزایش قیمت نفت اندوخته بودند آنها را در مقابل بحران ها قویی و آسیب ناپذیر نشان می داد اما اکنون شعله های این امر با کاهش قیمت نفت در حال فرو کش کردن است.
اکونومیست نوشت: کشورهایی مانند کویت، قطر و امارات با ذخایر مالی خود می توانند برای سال هایی در برابر افزایش و کاهش قیمت نفت مقاومت کنند اما افزایش و کاهش قیمت نفت برای عربستان، بحرین و عمان که در شرایط دشوار و تحت فشار کسری بودجه هستند، بسیار سخت و نگران کننده خواهد بود.
براساس این تحلیل، به رغم اینکه عربستان تا پایان سال ۲۰۱۴ ذخایر ارزی معادل ۷۰۰ ملیارد دلار داشت، اما این ذخایر به سرعت کاهش یافته به طوری که براساس برآوردها در سال ۲۰۱۵، ۱۱۵ میلیارد دلار از این ذخایر برداشته شده است و این امر موجب نگرانی این کشور درباره قدرتش برای مقاومت در برابر کاهش قیمت نفت و هزینه های کنونی این کشور شده است.
قیمت نفت نسبت به قیمت آن در سال ۲۰۱۴ به دلیل تزریق منابع جدید نفتی به بازارهای این محصول و کاهش تقاضا برای آن ۷۰ درصد کاهش داشته است امری که اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد برخی از کشورهای وابسته به این محصول از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس، داشته است.
«نیویورک تایمز» نیز در گزارشی هشدار داد: «برای دهه ها، خاندان پادشاهی سعودی از مزایای ناشی از ثروت غنی درآمدهای نفت بر مردمش استفاده کرده، امکاناتی از قبیل آموزش و پرورش و خدمات درمانی رایگان، یارانه هایی سخاوتمندانه در موضوعات انرژی و مشاغل دولتی. هیچ کس مالیات نمی داد و اگر چه حقوق سیاسی در معادله جایی نداشت اما این موضوع برای اکثر مردم موضوع مهمی نبود.»
همچنین ادامه داد: «بهای پایین نفت سبب از دست رفتن بخش اعظم بودجه دولتی شده و اکنون این موضوع تهدیدی مستقیم برای تنظیم و قرار و مدارهای اجتماعی نانوشته ای است که برای مدت ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی کردن در پادشاهی بوده است.»
رسانه آمریکایی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی و اثرات آن افزود: «این تغییر از هم اکنون هم تاثیرات خودش را بر اقتصاد نشان داده و پروژه های دولتی به تاخیر افتاده و دولت در حال اعمال محدودیت ها در هزینه ها و مخارج وزارت خانه ها است و بحث های مهمی درباره تدابیری است که پیش از این غیرممکن ارزیابی می شوند؛ تدابیری چون وضع مالیات ها و فروش سهام آرامکو غول نفتی سعودی.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.