توزیع نخستین سری دسته‌چک‌های «صیاد» توسط بانک ملی

نخستین سری دسته‌چک‌های صادر شده از طریق سامانه صیاد در بانک ملی ایران توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پس از عملیاتی شدن سامانه صدور یکپارچه دسته چک به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران نیز این طرح را اجرایی کرد.
طی مدت گذشته از اجرای این طرح، بانک ملی ایران در دو استان تهران و البرز، دسته‌چک‌های سابق خود را با شماره‌های ۱۶ رقمی سامانه صیاد در اختیار مشتریان قرار می‌داد، اما به تازگی نخستین سری از دسته‌چک‌های یک‌شکل منطبق با دستورالعمل بانک مرکزی در دو استان آذربایجان غربی و مازندران توسط بانک ملی ایران توزیع شده است.
بانک ملی ایران تا پایان سال، صدور دسته چک بر اساس استانداردهای بانک مرکزی منطبق با سامانه صیاد را در سراسر کشور عملیاتی خواهد کرد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.