خبر فوت 3دانش آموزاستثنایی تهران تاییدشد

مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با تایید خبر فوت سه دانش آموز استثنایی در دو هفته اخیر گفت: علت مرگ این دانش آموزان مشخص نیست و این موضوع باید توسط مراجع ذی صلاح بررسی شود.

وجیه الله پرویزی افزود: متاسفانه در دو هفته اخیر، دو دانش آموز استثنایی شهر تهران به علت عفونت ریوی و یک دانش آموز دیگر به دلیل ایست قلبی فوت کرد.
وی با بیان اینکه علت مرگ این دانش آموزان در برخی از رسانه ها آلودگی هوا اعلام شده، اظهار کرد: این سخن صحیح نیست و دلیل اصلی مرگ این دانش آموزان باید توسط مراجع ذی صلاح مشخص شود.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران با اشاره به توجه ویژه این نهاد به دانش آموزان استثنایی در زمان آلودگی هوا گفت: آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به عنوان مدافع حقوق دانش آموزان استثنایی وظیفه دارد که موضوعات مربوط به این دانش آموزان را پیگیری کند.
پرویزی با اشاره به شدت آلودگی هوای شهر تهران در روزهای اخیر گفت: در این روزها نیز با هماهنگی های انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، مدارس و اولیا، برنامه ویژه ای برای مدارس آموزش و پرورش استثنایی داشتیم و دانش آموزان استثنایی در معرض خطر در مدارس حضور پیدا نکردند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.