تفاهمنامه همکاری برای توسعه فناوری های موردنیاز حوزه دریا امضا شد

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان صنایع دریایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یک تفاهمنامه همکاری سه جانبه به منظور توسعه فعالیت های فناورانه مورد نیاز کشور در حوزه دریا امضا کردند.

این تفاهمنامه با حضور معاون توسعه فناوری معاونت علمی، به منظور توسعه فناوری های مورد نیاز در حوزه دریا با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه ی تخصصی دانشگاه، مراکز پژوهشی و فناوری امضا شد. 
'علی وطنی' معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پس از امضای این تفاهمنامه یکی از مهم ترین اهداف آن را توسعه فعالیت های فناورانه مورد نیاز کشور در حوزه دریا، با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بالفعل و بالقوه تخصصی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری و قطب های علمی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر شمرد.
وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهمنامه شاهد همسوسازی پژوهش ها، آموزش ها و توسعه زیر ساخت های تخصصی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به سمت پاسخگویی به مطالبات علمی و نیازمندی های تخصصی دانشی و فناورانه در حوزه صنعت دریایی باشیم.
وطنی در ادامه از همکاری تعامل و بهره برداری از ظرفیت های طرفین در زمینه توسعه شناورهای سطحی، اثر سطحی، زیر سطحی، بهینه سازی موتور، تجهیزات دریایی و دریانوردی عمومی خبر داد.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.