همکاری حوزه های پایین دست صنعت نفت با 12 دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور

رئیس حوزه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت که فردا (یکشنبه) یک توافقنامه همکاری میان حوزه های پایین دست صنعت نفت با 12دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور امضا می شود.

کتر حسن خوش قلب با اعلام این خبر افزود: این توافقنامه در وزارت نفت با حضور وزرای نفت و علوم و معاونان آنها امضا می شود.
وی افزود: این توافقنامه در راستای تحقق راهبرد توسعه فناوری های مرتبط با بخش پایین دست نفت و پتروشیمی، کاهش هزینه های عملیاتی، ایجاد ارزش افزوده با خلق نوآوری، به کارگیری فناوری های روز و ارتقای دانش فنی برنامه ریزی شده است.
خوش قلب تاکید کرد: براساس این توافقنامه، قرار است از پتانسیل علمی داخل کشور به ویژه در سطح دانشگاه ها و پژوهشگاه ها برای رسیدن به اهداف نامبرده استفاده شود، و همچنین وزارت علوم دانش فنی و فناوری مورد نیاز را برای فرایندهای عملیاتی مرتبط با صنایع پایین دست نفت در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
خوش قلب افزود: بر اساس مفاد این توافقنامه، وزارت علوم همچنین روش های افزایش بهره وری و کاهش هزینه های عملیاتی را بررسی کرده و در اختیار وزارت نفت قرار می دهد و چالش های اساسی حوزه صنعت نفت را برطرف می کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.